Truy cập nội dung luôn
SỞ VĂN HÓA THỂ THAO VÀ DU LỊCH

TỈNH QUẢNG NGÃI

 BAN QUẢN LÝ KHU CHỨNG TÍCH SƠN MỸ  

Địa chỉ: xã Tịnh Khê, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi

Điện thoại: 0255.3843222

Mail: sonmy-svhtt@quangngai.gov.vn

 

Giám đốc: Phan Thị Vân Kiều

Điện thoại di động: 0987819357 

Email: ptvkieu-svhtt@quangngai.gov.vn

VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ
 
Ban quản lý Khu chứng tích Sơn Mỹ có chức năng thực hiện công tác bảo tồn bảo tàng Khu chứng tích Sơn Mỹ và Đền thờ Anh hùng dân tộc Trương Định nhằm giáo dục truyền thống thông qua các di tích, di vật về vụ thảm sát Sơn Mỹ và AHDT Trương Định; thông qua sách báo, tài liệu nghiên cứu, tuyên truyền cho khách trong và ngoài nước đến tham quan Khu chứng tích Sơn Mỹ và Đền thờ AHDT Trương Định.
Xây dựng các chương trình, dự án, kế hoạch phát triển Khu chứng tích Sơn Mỹ và Đền thờ AHDT Trương Định phù hợp với quy hoạch phát triển ngành văn hoá, trình Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch phê duyệt và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.
Sưu tầm, lưu trữ, bảo quản và tư liệu hoá tài liệu, hiện vật về vụ thảm sát Sơn Mỹ và tổ chức trưng bày những hình ảnh, hiện vật tại nhà trưng bày bổ sung nhằm giáo dục truyền thống và tố cáo tội ác chiến tranh.
Thực hiện quản lý các điểm di tích vụ thảm sát Sơn Mỹ và tham gia bảo tồn, trùng tu tôn tạo di tích khi được Giám đốc Sở Văn hoá, thể thao và Du lịch phân công.
Thực hiện liên kết với bảo tàng trong cả nước và các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để triển khai các hoạt động có liên quan đến Khu chứng tích Sơn Mỹ theo đúng qui định của pháp luật.
Tổ chức biên soạn, xuất bản các tư liệu, sách, bưu ảnh để tuyên truyền sâu rộng về vụ thảm sát Sơn Mỹ.
Tổ chức sưu tầm, tư liệu hoá tài liệu, hình ảnh về cuộc đời AHDT Trương Định để trưng bày, giới thiệu, giáo dục truyền thống anh hùng chống giặc ngoại xâm cho khách tham quan tại Đền thờ AHDT Trương Định.
Tổ chức các dịch vụ có thu như: bán vé tham quan, phục vụ ăn uống, nghỉ ngơi, giải trí, hàng lưu niệm, đặc sản, các ấn phẩm có liên quan đến vụ thảm sát Sơn Mỹ và AHDT Trương Định và các ấn phẩm của tỉnh theo quy định của pháp luật, cung cấp thông tin tư liệu về vụ thảm sát Sơn Mỹ và AHDT Trương Định phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao và theo đúng quy định của pháp luật và các hoạt động dịch vụ phù hợp khác theo quy định của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch.
 Thực hiện báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình hoạt động của Ban quản lý với Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND tỉnh và Cục di sản văn hoá.
Quản lý, sử dụng biên chế, lao động theo phân cấp; quản lý tài chính, tài sản và cơ sở vật chất theo qui định của pháp luật.
Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch giao.

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 362

Tổng số lượt xem: 22327

Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi

Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Tiến Dũng, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Ngãi

Điện thoại: 0255.3822716. Email: svhtt@quangngai.gov.vn

Địa chỉ: 105 Hùng Vương - Thành phố Quảng Ngãi