Truy cập nội dung luôn
SỞ VĂN HÓA THỂ THAO VÀ DU LỊCH

TỈNH QUẢNG NGÃI

Giao thông khu du lịch

Giao thông khu du lịch

14:10 18/08/2021

Giao thông khu du lịch 
Cảnh quan khu du lịch

Cảnh quan khu du lịch

14:09 18/08/2021

Cảnh quan khu du lịch 
Hiện trạng khu du lịch

Hiện trạng khu du lịch

14:08 18/08/2021

Hiện trạng khu du lịch 
Sử dụng đất khu du lịch

Sử dụng đất khu du lịch

14:06 18/08/2021

Sử dụng đất khu du lịch 
vị trí khu du lịch

vị trí khu du lịch

14:05 18/08/2021

vị trí khu du lịch 
Quyết định phê duyệt đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 khu du lịch sinh thái Thạch Bích, tỉnh Quảng Ngãi

Quyết định phê duyệt đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 khu du lịch sinh thái Thạch Bích, tỉnh Quảng Ngãi

14:04 18/08/2021

Quyết định phê duyệt đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 khu du lịch sinh thái Thạch Bích, tỉnh Quảng Ngãi 

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 362

Tổng số lượt xem: 22327

Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi

Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Tiến Dũng, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Ngãi

Điện thoại: 0255.3822716. Email: svhtt@quangngai.gov.vn

Địa chỉ: 105 Hùng Vương - Thành phố Quảng Ngãi