Truy cập nội dung luôn
SỞ VĂN HÓA THỂ THAO VÀ DU LỊCH

TỈNH QUẢNG NGÃI

TRƯƠNG ĐỊNH (1820 - 1864)

TRƯƠNG ĐỊNH (1820 - 1864)

16:00 17/02/2014

​Thủ lĩnh nghĩa binh kháng Pháp ở Nam kỳ, sinh năm 1820, mất năm 1864, chánh quán làng Tư Cung Nam (nay thuộc xã Tịnh Khê, huyện Sơn Tịnh). Khi đã trưởng thành, Trương Định theo cha là Trương Cầm vào lập nghiệp ở Tân An (thuộc tỉnh Long An ngày nay) chiêu mộ người, vừa khai khẩn, vừa phiên chế thành quân dự bị, được bổ làm Quản cơ nên thượng gọi là Quản Định.
Bùi Tá Hán (1496 – 1568)

Bùi Tá Hán (1496 – 1568)

16:00 17/02/2014

​Danh tướng triều Lê Trung Hưng, người gốc Hoan Châu (Nghệ An ngày nay). Theo Phủ tập Quảng Nam ký sự của tác giả Mai Thị, Bùi Tá Hán sinh năm 1496, mất năm 1568. Sau khi Mạc Đăng Dung cướp ngôi nhà Lê (1527), Bùi Tá Hán theo ngọn cờ “phù Lê diệt Mạc” của Nguyễn Kim, lập được nhiều công tích, sau khi được phong Bắc – quân - độ - đốc - Phủ - chưởng - phủ - sự, trấn nhậm và lập nghiệp ở thừa tuyên Quảng Nam, một trong 13 thừa tuyên của cả nước thời bấy giờ.
TRƯƠNG QUANG GIAO (1910-1983)

TRƯƠNG QUANG GIAO (1910-1983)

16:00 17/02/2014

​Chiến sĩ cách mạng vô sản, sinh năm 1910, mất năm 1983, quê làng Mỹ Khê (nay thuộc xã Tịnh Khê, huyện Sơn Tịnh).
TRẦN QUANG DIỆU (1746-1802)

TRẦN QUANG DIỆU (1746-1802)

16:00 17/02/2014

​Danh tướng dưới triều Tây Sơn, sinh năm 1746, mất năm 1802, người làng Kim Giao, xã Liên Chiểu (nay thuộc xã Phổ Thuận, huyện Đức Phổ).
PHẠM VĂN ĐỒNG (1906 - 2000)

PHẠM VĂN ĐỒNG (1906 - 2000)

16:00 17/02/2014

​Nhà chính trị, nhà văn hoá hiện đại, sinh năm 1906 mất năm 2000, quê quán xóm Cây Gạo, làng Thi Phổ Nhất (nay thuộc xã Đức Tân, huyện Mộ Đức), xuất thân từ một gia đình trí thức, quan lại.
VÕ DUY NINH (1804-1859)

VÕ DUY NINH (1804-1859)

16:00 17/02/2014

​Danh sĩ yêu nước chống Pháp dưới triều vua Tự Đức, sinh năm 1804 mất năm 1859, quê làng Đại An, nay thuộc xã Hành Thuận, huyện Nghĩa Hành. Võ Duy Ninh đỗ cử nhân khoa Giáp Ngọ 1834, được cử làm Hành tẩu bộ Lại ở triều đình. Ông vốn có giọng đọc hay nên mỗi lần tế ở Nam Giao, vua Tự Đức triệu ông đến để đọc văn tế. Năm 1847, ông được cử làm Bố chánh Hưng Yên. Năm Tự Đức ngũ niên 1852, ông được thăng Lại bộ Tả Tham tri. Năm 1858, thân mẫu ông mất, vua Tự Đức cho phép ông về nhà cử tang 3 tháng.
 HUYỆN TƯ NGHĨA TỔ CHỨC ĐẠI HỘI TDTT LẦN THỨ 5 NĂM 2013

HUYỆN TƯ NGHĨA TỔ CHỨC ĐẠI HỘI TDTT LẦN THỨ 5 NĂM 2013

09:00 12/09/2013

​Huyện Tư Nghĩa vừa tổ chức Đại hội TDTT huyện Tư Nghĩa lần thứ 5 năm 2013. Đây là một hoạt động TDTT rộng lớn của nhân dân toàn huyện hưởng ứng cuộc vận động “ Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại và Nghị quyết 08 ngày 01.12.2011 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ về thể dục thể thao đến năm 2020.

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 362

Tổng số lượt xem: 22327

Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi

Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Tiến Dũng, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Ngãi

Điện thoại: 0255.3822716. Email: svhtt@quangngai.gov.vn

Địa chỉ: 105 Hùng Vương - Thành phố Quảng Ngãi