Truy cập nội dung luôn
SỞ VĂN HÓA THỂ THAO VÀ DU LỊCH

TỈNH QUẢNG NGÃI

Kế hoạch CCHC năm 2022

Kế hoạch CCHC năm 2022

10:54 28/03/2022

Kế hoạch CCHC năm 2022
Tuyên truyền cải cách hành chính năm 2022

Tuyên truyền cải cách hành chính năm 2022

10:41 28/03/2022

Tuyên truyền cải cách hành chính năm 2022
kế hoạch tuyên truyền cải cách năm 2021

kế hoạch tuyên truyền cải cách năm 2021

00:00 25/11/2020

Ngày 25 tháng 11 năm 2020, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Ngãi đã ban hành kế hoạch 1477/Kh-SVHTTDL về kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2021.

Đơn giản hóa thủ tục hành chính theo hướng gọn nhẹ, đơn giản giảm chi phí cho các cá nhân, tổ chức bỏ ra khi giải quyết các thủ tục hành chính với các lĩnh vực của Sở quản lý,bảo đảm sự hài lòng của cá nhân, tổ chức đốivới sự phục vụ của cơ quan

Đơnheo hướng gọn nhẹ, đơn giản, giảm chi phí cho các cá nhân, tổ chức bỏ ra khi giải quyết các thủ tục hành chính với các lĩnh vực của Sở quản lý,bảo đảm sự hài lòng của cá nhân, tổ chức đốivới sự phục vụ của cơ quan theo hướng gọn nhẹ, đơn giản, giảm chi phí cho các cá nhân, tổ chức bỏ ra khi giải quyết các thủ tục hành chính với các lĩnh vực của Sở quản lý,bảo đảm sự hài lòng của cá nhân, tổ chức đốivới sự phục vụ của cơ quan 

Đơn giản hóa thủ tục hành chính theo hướng gọn nhẹ, đơn giản, giảm chi phí cho các cá nhân, tổ chức bỏ ra khi giải quyết các thủ tục hành chính với các lĩnh vực của Sở quản lý,bảo đảm sự hài lòng của cá nhân, tổ chức đốivới sự phục vụ của cơ quan
kế hoạch tuyên truyền cải cách năm 2020

kế hoạch tuyên truyền cải cách năm 2020

10:52 31/12/2019

Thực hiện Quyết định 2113/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2019 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc ban hành kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi,  Sớ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Ngãi đã ban hành kế hoạch 1636/KH-SVHTTDL ngày 31 tháng 12 năm 2019 về việc tuyên truyền cái cách hành chính năm 2020. 

 

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 362

Tổng số lượt xem: 22327

Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi

Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Tiến Dũng, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Ngãi

Điện thoại: 0255.3822716. Email: svhtt@quangngai.gov.vn

Địa chỉ: 105 Hùng Vương - Thành phố Quảng Ngãi