Truy cập nội dung luôn
SỞ VĂN HÓA THỂ THAO VÀ DU LỊCH

TỈNH QUẢNG NGÃI

  SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH QUẢNG NGÃI

 Địa chỉ: số 105 Hùng Vương - thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
 
 
Điện thoại: 0255 3.822716
Mail: svhtt@quangngai.gov.vn
 
I. Chức danh lãnh đạo Sở:
 
Giám đốc: Nguyễn Tiến Dũng
 
Điện thoại: 0255.3822715
 
Mail: ntiendung-svhtt@quangngai.gov.vn
 
Phó Giám đốc: Nguyễn Liên Phương
 
Mail: nlphuong-svhtt@quangngai.gov.vn
 
Phó Giám đốc: Bùi Văn Tiến
 
Điện thoại: 0255.3822718
 
Mail: bvtien-svhtt@quangngai.gov.vn
 
 
II. Phân công nhiệm vụ lãnh đạo Sở
The​o Quyết định 120/QĐ-SVHTTDL ngày 20 tháng 5 năm 2022 của Sở Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Ngãi Về việc phân công nhiệm vụ của Giám đốc và các Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ngãi​
 

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 362

Tổng số lượt xem: 22327

Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi

Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Tiến Dũng, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Ngãi

Điện thoại: 0255.3822716. Email: svhtt@quangngai.gov.vn

Địa chỉ: 105 Hùng Vương - Thành phố Quảng Ngãi