Truy cập nội dung luôn
SỞ VĂN HÓA THỂ THAO VÀ DU LỊCH

TỈNH QUẢNG NGÃI

Ban hành từ ngày
Đến ngày
STT Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
31 161/QĐ-SVHTTDL Quyết định về việc thu hồi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa 31-05-2020
32 63/QĐ-SVHTTDL quyết định thu hồi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa 01-04-2020
33 352/SVHTTDL-VP Về việc bố trí cho CBCC,VC và người lao động sử dụng CNTT làm việc tại nhà theo Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 31-03-2020
34 338/SVHTTDL-QLVH Thực hiện Quyết định 435/QĐ-UBND ngày 29/3/2020 của UBND tỉnh về việc áp dụng các biện pháp chống dịch đặt thù trong thời gian có dịch Covid-19 29-03-2020
35 60/QĐ-SVHTTDL Quyết định thu hồi giấy phép kinh doanh dịch vụ du lịch lữ hành nội địa 26-03-2020
36 61/QĐ-SVHTTDL Quyết định thu hồi giấy phép kinh doanh dịch vụ du lịch lữ hành nội địa 26-03-2020
37 320/SVHTTDL-TTr tăng cường kiểm tra công tác quản lý các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch trong phòng, chống dịch bệnh Covid -19 25-03-2020
38 252/SVHTTDL-DL Báo cáo tình hình vận động cơ sở lưu trú du lịch phục vụ việc cách ly tập trung 16-03-2020
39 255/SVHTTDL-QLVH thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới 16-03-2020
40 254/SVHTTDL-QLVH tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với cơ sở lưu trú du lịch trên địa bàn tỉnh 16-03-2020
41 1016/UBND-KGVX Đề phòng dịch Covid-19 trong việc cưới 12-03-2020
42 219/SVHTTDL-DL đẩy mạnh các biện pháp trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tro ng hoạt động du lịch 10-03-2020
43 541/QĐ-SVHTTDL Quyết định về việc thu hồi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa 31-12-2019
44 509/QĐ-SVHTTDL Quyết định về việc công bố hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN-ISO 9001:2015 20-12-2019
45 1534/KL-SVHTTDL kết luận thanh tra về việc thanh tra chấp hành các quy định của pháp luật về kinh doanh lưu trú du lịch trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 10-12-2019
46 423//QĐ-SVHTTDL Quyết định thanh tra về việc thanh tra chấp hành các quy định của pháp luật về kinh doanh lưu trú du lịch trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 10-09-2019
47 01/KL-TTrSVHTTDL kết luận về việc chấp hành pháp luật về hoạt động kinh doanh lữ hành trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 22-08-2019
48 705/KH-SVHTTDL kế hoạch tuyên truyền cổ động trực quan chào mừng các hoạt động kỷ niệm 30 năm ngày tái lập tỉnh 10-06-2019
49 645/KL-SVHTTDL kết luận thanh tra về việc chấp hành các quy định của pháp luật trong công tác quanrlys thu, chi tài chính năm 2018 tại thư viện tổng hợp, trung tâm văn hóa nghệ thuật tỉnh 28-05-2019
50 64/QĐ-SVHTTDL quyết định về việc thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong công tác quản lý thu chi tài chính năm 2018 20-03-2019
51 38/QĐ-SVHTTDL quyết định về việc điều chỉnh kế hoạch thanh tra năm 2019 22-02-2019
52 124/SVHTTDL-TTr tăng cường công tác bảo đảm an ninh trong dịp Tết nguyên Đán Kỷ Hợi năm 2019 29-01-2019
53 12/QĐ-SVHTTDL Quyết định về việc kiểm tra các hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hóa, thể thao và du lịch trước trong vấu Tết nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019 21-01-2019
54 2010/BC-SVHTTDL báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng năm 2018 26-12-2018
55 2011/KH-SVHTTDL kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng năm 2019 26-12-2018
56 04/DKTLN báo cáo kết quả công tác kiểm tra năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019 24-12-2018
57 473/QĐ-SVHTTDL Quyết định phê duyệt Kế hoạch thanh tra năm 2019 03-12-2018
58 1784/KL-SVHTTDL kết luận thanh tra về việc thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật về kinh doanh dịch vụ văn hóa thể thao trên địa bàn tỉnh 13-11-2018
59 1694/TB-SVHTTDL Thông báo kết luận của đồng chí Cao Văn Chư về việc thực hiện dự án bảo tồn và phát huy gia trị khu di tích khảo cổ Sa Huỳnh 31-10-2018
60 05/QĐ-XPVPHC quyết định xử phạt vi phạm hành chính 24-10-2018

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 362

Tổng số lượt xem: 22327

Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi

Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Tiến Dũng, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Ngãi

Điện thoại: 0255.3822716. Email: svhtt@quangngai.gov.vn

Địa chỉ: 105 Hùng Vương - Thành phố Quảng Ngãi