Truy cập nội dung luôn
SỞ VĂN HÓA THỂ THAO VÀ DU LỊCH

TỈNH QUẢNG NGÃI

Ban hành từ ngày
Đến ngày
STT Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
61 04/QĐ-XPVPHC quyết định xử phạt vi phạm hành chính 04-10-2018
62 307/QĐ-SVHTTDL quyết định việc thanh tra việc chấp hành quy định của pháp luật về kinh doanh dịch vụ văn hóa, TDTT trên địa bàn tỉnh 24-09-2018
63 1474/KL-SVHTTDL kết luận thanh tra về việc thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong hoạt động kinh doanh du lịch năm 2018 18-09-2018
64 274/QĐ-SVHTTDL Quyết định về việc điều chỉnh kế hoạch Thanh tra năm 2018 27-08-2018
65 1374/SVHTTDL-TTr Thông báo công khai số điện thoại, địa chỉ hộp thư điện tử để tiếp nhận thông tin phản ánh liên quan đến thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp 27-08-2018
66 1172/SVHTTDL-TCPC Tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường sắt và công tác giải quyết sự cố giao thông đường sất 10-08-2018
67 1171/SVHTTDL-TCPC Triển khai thực hiện quy định bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả công tác phổ biến giáo dục pháp luật 10-08-2018
68 244/QĐ-SVHTTDL Quyết định thanh tra việc chấp hành quy định của pháp luật về kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 09-08-2018
69 1245/QĐ-UBND Quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung và danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Ngãi 06-08-2018
70 1126/SVHTTDL-QLVH Hưởng ứng cuộc thi tìm hiểu Bộ luật hình sự trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 31-07-2018
71 4471/UBND-KGVX Thực hiện ngay các biện pháp bảo vệ vùng lõi công viên địa chất Lý Sơn 27-07-2018
72 02/QĐ-XPVPHC quyết định xử phạt vi phạm hành chính 24-07-2018
73 1065/SVHTTDL-DL Hướng dẫn các nội dung của Luật du lịch 2017 và các văn bản quy định chi tiết trong lĩnh vực lưu trú du lịch 23-07-2018
74 1053/SVHTTDL-VP Triển khai thực hiện kết luận Thanh tra của Bộ TTTT 19-07-2018
75 1049/TB-SVHTTDL Thông báo xét tặng giải thưởng văn học nghệ thuật Phạm Văn Đồng lần thứ I - năm 2018 19-07-2018
76 1034/KL-SVHTTDL kết luận thanh tra chấp hành các quy định pháp luật về công tác thu chi tài chính tại trường Năng khiếu TDTT và Tạp chí Cẩm thành 17-07-2018
77 100/KH-UBND kế hoạch xét tặng giải thưởng văn học nghệ thuật Phạm Văn Đồng lần thứ I - năm 2018 10-07-2018
78 57/NQ-HĐND Nghị quyết quy định nội dung mức chi giải thưởng văn học nghệ thuật Phạm Văn Đồng 09-07-2018
79 598/QĐ-UBND Quyết định ban hành Quy chế xét tặng giải thưởng VHNT Phạm Văn Đồng 09-07-2018
80 907/QĐ-UBND Quyết định phê duyệt danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm hành chính công tỉnh Quảng Ngãi của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Quảng Ngãi 08-06-2018
81 737/KL-SVHTTDL Kết luận thanh tra chấp hành các quy định pháp luật về công tác quản lý, bảo vệ di tích tại Khu Chứng tích Sơn Mỹ và Bảo tàng tổng hợp tỉnh thuộc Sở VHTTDL Quảng Ngãi 24-05-2018
82 01/QĐ-XPVPHC Quyết định xử phạt vi phạm hành chính 10-05-2018
83 112/QĐ-SVHTTDL Quyết định thanh tra chấp hành quy định pháp luật về công tác thu chi tài chính tại Trường Năng khiếu TDTT và Tạp chí Cẩm thành thuộc sở VHTTDL Quảng Ngãi 07-05-2018
84 03/QĐ-XPVPHC quyết định xử phạt vi phạm hành chính 31-03-2018
85 385/VP-KT truy cập và khai thác các văn bản trên cổng thông tin điện tử của Chính phủ 27-03-2018
86 46/QĐ-SVHTTDL Quyết định thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật về công tác quản lý, bảo vệ di tích 13-03-2018
87 504/QĐ-SVHTTDL Quyết định ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các phòng chuyên môn thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Ngãi 29-12-2017
88 2476/QĐ-UBND Quyết đinh công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Ngãi 20-12-2017
89 1671/TB-HĐXT Thông báo công khai kết quả xét chọn các cá nhân đề nghị xét tặng danh hiệu "Nghệ nhân nhân dân", "Nghệ nhân ưu tú" trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ 2 - năm 2018 18-12-2017
90 1672/HĐXT Đề nghị thông báo danh sách các cá nhân đề nghị xét tặng danh hiệu "Nghệ nhân nhân dân", "nghệ nhân ưu tú" trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ 2 - năm 2018 18-12-2017

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 362

Tổng số lượt xem: 22327

Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi

Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Tiến Dũng, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Ngãi

Điện thoại: 0255.3822716. Email: svhtt@quangngai.gov.vn

Địa chỉ: 105 Hùng Vương - Thành phố Quảng Ngãi