Truy cập nội dung luôn
SỞ VĂN HÓA THỂ THAO VÀ DU LỊCH

TỈNH QUẢNG NGÃI

Ban hành từ ngày
Đến ngày
STT Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
1 172/QĐ-BTC Quyết định ban hành Thể lệ Cuộc thi ảnh "Khoảnh khắc gia đình hạnh phúc" tỉnh Quảng Ngãi năm 2022 21-06-2022
2 05/KL-TTr Thanh tra chấp hành các quy định về pháp luật về công tác phòng, chống tham nhũng và quản lý thu chi tại Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật và Bảo tàng tổng hợp tỉnh 03-06-2022
3 128/QĐ-SVHTTDL Quyết định về việc phê duyệt quy hoạch chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2026 - 2031 30-05-2022
4 127/QĐ-SVHTTDL Quyết định về việc phê duyệt rà soát, bổ sung quy hoạch chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2021 - 2026 30-05-2022
5 120/QĐ-SVHTTDL Quyết định phân công nhiệm vụ của Giám đốc và các Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ngãi 20-05-2022
6 622/QĐ-UBND Quyết định phê duyệt đề án xây dựng chương trình định vị và phát triển thương hiệu du lịch Quảng Ngãi đến năm 2025 định hướng đến năm 2030 13-05-2022
7 2089/SVHTTDL-QLVH Tuyên truyền, phổ biến quy tắc ứng xử trong hoạt động lĩnh vực nghệ thuật 24-12-2021
8 2078/TB-SVHTTDL Thông báo lịch tiếp công dân định kỳ của Giám đốc Sở VHTTDL Quảng Ngãi năm 2022 24-12-2021
9 2092/KH-SVHTTDL Kế hoạch công tác phòng chống tham nhũng năm 2022 24-12-2021
10 2078/TB-SVHTTDL Thông báo lịch tiếp công dân định kỳ của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Ngãi 24-12-2021
11 382/QĐ-SVHTTDL Quyết định phê duyệt kế hoạch thanh tra năm 2022 13-12-2021
12 360/QĐ-SVHTTDL Quyết định về việc phân công nhiệm vụ của Giám đốc và các Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Ngãi 06-12-2021
13 1477/KH-SVHTTDL Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2021 25-11-2021
14 314/QĐ-SVHTTDL Về việc thu hồi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa 12-11-2021
15 1070/KH-SVHTTDL Kế hoạch Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan nhà nước của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2021 03-09-2021
16 1069/KH-SVHTTDL Ứng dụng công nghệ thông tin, phát triển Chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng giai đoạn 2021- 2025 03-09-2021
17 1127/SVHTTDL-QLVH Đăng tải danh sách cá nhân đề nghị xét tặng nghệ sỉ nhân dân, nghệ sỉ ưu tú lần thứ 10 28-07-2021
18 200/QĐ-SVHTTDL Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các phòng chuyên môn thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ngãi 07-07-2021
19 190/QĐ-SVHTTDL Quyết định về việc thu hồi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa 23-06-2021
20 911/SVHTTDL-QLVH Đề nghị góp ý dự thảo văn bản, phê duyệt điều chỉnh bổ sung quy hoạch quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh 22-06-2021

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 362

Tổng số lượt xem: 22327

Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi

Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Tiến Dũng, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Ngãi

Điện thoại: 0255.3822716. Email: svhtt@quangngai.gov.vn

Địa chỉ: 105 Hùng Vương - Thành phố Quảng Ngãi