Truy cập nội dung luôn
SỞ VĂN HÓA THỂ THAO VÀ DU LỊCH

TỈNH QUẢNG NGÃI

Ban hành từ ngày
Đến ngày
STT Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
1 172/QĐ-BTC Quyết định ban hành Thể lệ Cuộc thi ảnh "Khoảnh khắc gia đình hạnh phúc" tỉnh Quảng Ngãi năm 2022 21-06-2022
2 05/KL-TTr Thanh tra chấp hành các quy định về pháp luật về công tác phòng, chống tham nhũng và quản lý thu chi tại Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật và Bảo tàng tổng hợp tỉnh 03-06-2022
3 128/QĐ-SVHTTDL Quyết định về việc phê duyệt quy hoạch chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2026 - 2031 30-05-2022
4 127/QĐ-SVHTTDL Quyết định về việc phê duyệt rà soát, bổ sung quy hoạch chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2021 - 2026 30-05-2022
5 120/QĐ-SVHTTDL Quyết định phân công nhiệm vụ của Giám đốc và các Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ngãi 20-05-2022

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 362

Tổng số lượt xem: 22327

Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi

Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Tiến Dũng, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Ngãi

Điện thoại: 0255.3822716. Email: svhtt@quangngai.gov.vn

Địa chỉ: 105 Hùng Vương - Thành phố Quảng Ngãi