Truy cập nội dung luôn
SỞ VĂN HÓA THỂ THAO VÀ DU LỊCH

TỈNH QUẢNG NGÃI

STT Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
1 30/CT-TTg Chỉ thị nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính tại các bộ, ngành địa phương 30-10-2018
2 33/2018/TT-BVHTTDL thông tư quy định về hoạt động thư viện lưu động và luân chuyển tài liệu 15-10-2018
3 23/2018/TT-BVHTTDL Thông tư quy định tiêu chuẩn, điều kiện nội dung hình thức thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành Thể thao 21-08-2018
4 2594/QĐ-BVHTTDL Quyết định về việc công bố TTHC mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ trong lĩnh vực thể dục thể thao thuộc phạm vi quản lý của Bộ VHTTDL 09-07-2018
5 3812/HD-BVHTTDL Hướng dẫn lập Quy hoạch Quảng cáo ngoài trời 11-09-2017
6 02/2017/TT-BVHTTDL Thông tư quy định tiêu chuẩn chuyên gia giám định cổ vật 05-07-2017
7 2662/BVHTTDL-NTBD Thời hạn giấy phép cấp cho chương trình ca múa nhạc và chương trình sân khấu 22-06-2017
8 219/QĐ-BVHTTDL Quyết định về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ VHTTDL tính đến hết ngày 21/1/2017 24-01-2017
9 74/QĐ-BVHTTDL quyết định ban hành kế hoạch xét tặng danh hiệu nghệ sĩ nhân dân, nghệ sĩ ưu tú lần thứ 9 năm 2018 10-01-2017
10 4597/QĐ-BVHTTDL Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa năm 2016 thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, thể thao và Du lịch 27-12-2016
11 12/2006/TT-BVHTTDL Thông tư quy định về điều kiện chuyên môn tổ chức tập luyện và thi đấu môn golf 05-12-2016
12 10/2016/TT-BVHTTDL Thông tư sửa đổi một số điều của Thông tư 01/2016/TT-BVHTTDL 19-10-2016
13 09/2016/TT-BVHTTDL Thông tư quy định về tổ chức thi, liên hoan văn nghệ quần chúng 14-10-2016
14 2826/QĐ-BVHTTDL Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi bổ sung bãi bỏ... 12-08-2016
15 2641/VBHN-BVHTTDL Thông tư hướng dẫn nghị định số 32/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của chính phủ về quản lý xuất nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh 08-07-2016
16 2640/VBHN-BVHTTDL Thông tư hướng dẫn hoạt động giám sát quyền tác giả, quyền liên quan 08-07-2016
17 08/2016/TT-BVHTTDL Thông tư quy định các biểu mẫu trong hoạt động đăng ký quyền tác giá, quyền liên quan 02-07-2016
18 72/2016/NĐ-CP Nghi định về hoạt động nhiếp ảnh 01-07-2016
19 2522/QĐ-BVHTTDL Quyết định phê duyệt chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2025 định hướng đến năm 2030 30-06-2016
20 05/2016/TT-BVHTTDL Thông tư bải bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ VHTTDL 29-06-2016
21 2290/VBHN-BVHTTDL Nghị định quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang, thi người đẹp và người mẫu, lưu hành kinh doanh bản ghi âm, ghi hình, ca múa nhạc sân khấu 17-06-2016
22 02/2016/TTLT-BVHTTDL-BCA Thông tư liên tịch hướng dẫn phối hợp công tác bảo vệ an ninh quốc gia và đảm bảo trật tự an toàn xã hội trong lĩnh vực văn hóa, thể thao du lịch và gia đình 04-05-2016
23 64/2016/TTLT-BTC-BVHTTDL Thông tư hướng dẫn thực hiện cơ chế một cửa đối với thủ tục thẩm định nội dung đồ chơi trẻ em nhập khẩu thuộc phạm vi quản lý của Bộ VHTTDL 25-04-2016
24 144/MTNATL-MTUDTL Thông báo về cuộc thi triển lãm tranh, ảnh cho học sinh, sinh viên chủ đề "nét đẹp đời thường" 29-03-2016
25 01/2016/TT-BVHTTDL Thông tư quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định 79/2012/NĐ-CP ngày 05/10/2012 24-03-2016
26 01/2016/TT-BVHTTDL Thông tư quy định chi tiết một số điều của nghị định 79/2012/NĐ-CP 24-03-2016
27 02/2016/TTLT-BGTVT-BVHTTDL Thông tư Liên tịch hướng dẫn về cấp biển hiệu phương tiệnthủy nội địa và vận chuyển khách du lịch 23-03-2016
28 15/2016/NĐ-CP Nghị định sửa đổi bổ sung một số điều theo theo Nghị định 79/2012/NĐ-CP ngày 05/10/2012 15-03-2016
29 46/2016/TTLT-BTC-BVHTTDL Thông tư liên tịch hướng dẫn chế độ quản lý đặc thù đối với đội tuyên truyền lưu động cấp tỉnh và cấp huyện 11-03-2016
30 15/2015/TT-BVHTTDL Thông tư quy định về tổ chức lễ hội 22-12-2015

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 362

Tổng số lượt xem: 22327

Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi

Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Tiến Dũng, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Ngãi

Điện thoại: 0255.3822716. Email: svhtt@quangngai.gov.vn

Địa chỉ: 105 Hùng Vương - Thành phố Quảng Ngãi