Truy cập nội dung luôn
SỞ VĂN HÓA THỂ THAO VÀ DU LỊCH

TỈNH QUẢNG NGÃI

STT Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
31 14/2015/TT-BVHTTDL Thông tư quy định về điều kiện chuyên môn của cơ sở tổ chức hoạt động lặn biển thể thao giải trí 22-12-2015
32 12/2015/TT-BVHTTDL Thông tu sửa đổi bổ sung một số điều của quy chế thẩm định và cấp phép phổ biến phim ban hành theo quyết định 49/2008/QĐ-BVHTDL 11-12-2015
33 58/QĐ-TTg Quyết định ban hành quy định tiêu chuẩn, định mức, chế độ quản lý, sử dụng máy móc, thiết bị của cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập 17-11-2015
34 3637/QĐ-BVHTTDL Quyết định công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ VHTTDL 26-10-2015
35 3337//HD-BVHTTDL-TLĐ Hướng dẫn triển khai thực hiện một số nội dung của Thông tư 08/2014/BVHTTDL 10-08-2015
36 19/2015/TTLT-BGTVT-BVHTTDL Thông tư Liên tịch về hướng dẫn về vận tải khách du lịch bằng xe ô tô và cấp biển hiệu cho xe ô tô vận tải khách du lịch 25-05-2015
37 4780/VBHN-BVHTTDL Thông tư hướng dẫn thực hiện nghị định 79/2012/NĐ-CP 29-12-2014
38 4778/VBHN-BVHTTDL Thông tư hướng dẫn thực hiện nghị định 92/2007/NĐ-CP 29-12-2014
39 23/2014/TT-BVHTTDL Thông tư sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư 02/2010/TT-BVHTTDL 22-12-2014
40 22/2014/TT-BVHTTDL Thông tư quy định một số nội dung quản lý hoạt động tổ chức thi đấu đua thuyền rowing, canoe và thuyền truyền thống 15-12-2014
41 21/2014/TT-BVHTTDL Thông tư quy định về công tác khen thưởng ngành VHTTDL 12-12-2014
42 20/2014/TT-BVHTTDL Thông tư quy định hoạt động của Đội tuyên truyền lưu động cấp tỉnh và cấp huyện 09-12-2014
43 16/2014/TT-BVHTTDL Thông tư ban hành một số biểu mẫu thủ tục hành chính trong lĩnh vực TDTT 02-12-2014
44 15/2014/TT-BVHTTDL Thông tư bải bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 02-12-2014
45 184/2014/TT-BTC Thông tư hướng dẫn khai thái sử dụng phần mềm quản lý tài sản nhà nước 01-12-2014
46 34/2011/TT-NHNN Thông tư hướng dẫn quản lý tiền ký quỹ của doanh nghiệp kinh doanh lữ hành quốc tế 20-11-2014
47 162/2014/TT-BTC Thông tư quy định chế độ quản lý, tính hao mòn tài sản cố định trong các cơ quan nhà nước, đơn vị công lập và các tổ chức có sử dụng ngân sách nhà nước 06-11-2014
48 1526/QQĐ-UBND Quyết định về việc công bố bộ thủ tục hành chính trong lĩnh vực tiếp công dân, xử lý đơn và giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh 21-10-2014
49 12/2014/TT-BVHTTDL Thông tư quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định 05/2011/NĐ-CP 10-10-2014
50 92/2014/NĐ-CP Nghị định sửa đổi bổ sung khoản 1 điều 16 nghị định 97/2011/NĐ-CP 08-10-2014
51 48/2014/QĐ-UBND Quyết định ban hành quy chế phối hợp tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính trên địa bản tỉnh 07-10-2014
52 10/2014/TT-BVHTTDL Thông tư hướng dẫn đặt tên doanh nghiệp phù hợp với truyền thống lịch sử, văn hóa, đạo đức, thuần phong mỹ tục 01-10-2014
53 11/2014/TT-BVHTTDL Thông tư quy định về xét tặng kỷ niệm chương vì sự nghiệp văn hóa, thể thao và du lịch 01-10-2014
54 89/NĐ-CP Nghị định quy định về xét tặng danh hiệu nghệ sĩ nhân dân, nghệ sĩ ưu tú 29-09-2014
55 08/2014/TT-BVHTTDL Thông tư quy định tiêu chuẩn trình tự thủ tục xét và công nhận "cơ quan đạt chuẩn văn hóa", "Đơn vị đạt chuẩn văn hóa", "Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa" 24-09-2014
56 1381/QĐ-UBND Quyết định phê duyệt kế hoạch phát triển du lịch đến năm 2020 19-09-2014
57 06/2014/TT-BVHTTDL Thông tư quy định về điều kiện hoạt động của cơ sở thể thao tổ chức hoạt động bắn súng thể thao 04-06-2014
58 02//2014/TT-BVHTTDL Thông tư quy định hạn chế sử dụng thuốc lá trong tác phẩm sân khấu, điện ảnh 14-05-2014
59 27/27/QĐ-BVHTTDL [27/QĐ-BVHTTDL][06/01/2014] phê duyệt nội dung phong trào thi đua năm 2014 06-01-2014
60 04/04/QĐ-BVHTTDL [04/QĐ-BVHTTDL][02/01/2014] Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực du lịch thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của bộ văn hóa, thể thao và du lịch 02-01-2014

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 362

Tổng số lượt xem: 22327

Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi

Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Tiến Dũng, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Ngãi

Điện thoại: 0255.3822716. Email: svhtt@quangngai.gov.vn

Địa chỉ: 105 Hùng Vương - Thành phố Quảng Ngãi