Truy cập nội dung luôn
SỞ VĂN HÓA THỂ THAO VÀ DU LỊCH

TỈNH QUẢNG NGÃI

STT Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
61 14/2003/TT-BVHTTDL/14/2003/TT-BVHTTDL [14/2003/TT-BVHTTDL][19/12/2013] Thông tư quy đinh một số nội dung tổ chức hoạt động thi đấu Xe đạp thể thao 19-12-2013
62 13/2013/TT-BVHTTDL/13/2013/TT-BVHTTDL [13/2013/TT-BVHTTDL ][18/12/2013] quy đi nhj một số nội dung quản lý tổ chức hoạt động thi đấu Moto thể thao 18-12-2013
63 02/2013/NĐ-CP/02/2013/NĐ-CP [02/2013/NĐ-CP][03/01/2013] QUY ĐỊNH VỀ CÔNG TÁC GIA ĐÌNH 03-01-2013
64 109/2012/NĐ-CP/109/2012/NĐ-CP [109/2012/NĐ-CP][26/12/2012] QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM 28-12-2012
65 1731/1731/QĐ-UBND [1731/QĐ-UBND][08/11/2012] Ban hành kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính giai đoạn 2012-2015 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 08-11-2012
66 79/2012/NĐ-CP/79/2012/NĐ-CP [79/2012/NĐ-CP][05/10/2010] QUY ĐỊNH VỀ BIỂU DIỄN NGHỆ THUẬT, TRÌNH DIỄN THỜI TRANG; THI NGƯỜI ĐẸP VÀ NGƯỜI MẪU; LƯU HÀNH, KINH DOANH BẢN GHI ÂM, GHI HÌNH CA MÚA NHẠC, SÂN KHẤU 05-10-2012
67 585/585/KHLT-SVHTTDL-SGD&ĐT [585/KHLT-SVHTTDL-SGD&ĐT][08/07/2011] V/v phối hợp triển khai chương trình "giấc mơ sân cỏ" năm 2011 08-07-2011
68 695/695/HD-SVHTT Về thủ tục cấp giấy phép thực hiện quảng cáo một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. 27-11-2007
69 444/444/HD-SVHTT][03/08/2007 [444/HD-SVHTT][03/08/2007] Về việc gia hạn, đổi giấy phép kinh doanh karaoke, Về việc gia hạn, đổi giấy phép kinh doanh karaoke, vũ trường trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. 03-08-2007
70 07/07/CT-UBND [07/CT-UBND][14/03/2007] V/v triển khai thực hiện Nghị quyết chuyên đề về Du lịch và Đề án phát triển Du lịch Quảng Ngãi 14-03-2007
71 56/2006/NĐ-CP/56/2006/NĐ-CP [56/2006/NĐ-CP][06/06/2006] Về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động văn hoá - thông tin 06-06-2006

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 362

Tổng số lượt xem: 22327

Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi

Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Tiến Dũng, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Ngãi

Điện thoại: 0255.3822716. Email: svhtt@quangngai.gov.vn

Địa chỉ: 105 Hùng Vương - Thành phố Quảng Ngãi