Truy cập nội dung luôn
SỞ VĂN HÓA THỂ THAO VÀ DU LỊCH

TỈNH QUẢNG NGÃI

STT Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
1 30/CT-TTg Chỉ thị nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính tại các bộ, ngành địa phương 30-10-2018
2 33/2018/TT-BVHTTDL thông tư quy định về hoạt động thư viện lưu động và luân chuyển tài liệu 15-10-2018
3 23/2018/TT-BVHTTDL Thông tư quy định tiêu chuẩn, điều kiện nội dung hình thức thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành Thể thao 21-08-2018
4 2594/QĐ-BVHTTDL Quyết định về việc công bố TTHC mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ trong lĩnh vực thể dục thể thao thuộc phạm vi quản lý của Bộ VHTTDL 09-07-2018
5 3812/HD-BVHTTDL Hướng dẫn lập Quy hoạch Quảng cáo ngoài trời 11-09-2017
6 02/2017/TT-BVHTTDL Thông tư quy định tiêu chuẩn chuyên gia giám định cổ vật 05-07-2017
7 2662/BVHTTDL-NTBD Thời hạn giấy phép cấp cho chương trình ca múa nhạc và chương trình sân khấu 22-06-2017
8 219/QĐ-BVHTTDL Quyết định về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ VHTTDL tính đến hết ngày 21/1/2017 24-01-2017
9 74/QĐ-BVHTTDL quyết định ban hành kế hoạch xét tặng danh hiệu nghệ sĩ nhân dân, nghệ sĩ ưu tú lần thứ 9 năm 2018 10-01-2017
10 4597/QĐ-BVHTTDL Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa năm 2016 thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, thể thao và Du lịch 27-12-2016

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 362

Tổng số lượt xem: 22327

Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi

Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Tiến Dũng, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Ngãi

Điện thoại: 0255.3822716. Email: svhtt@quangngai.gov.vn

Địa chỉ: 105 Hùng Vương - Thành phố Quảng Ngãi