Truy cập nội dung luôn
SỞ VĂN HÓA THỂ THAO VÀ DU LỊCH

TỈNH QUẢNG NGÃI

STT Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
1 30/CT-TTg Chỉ thị nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính tại các bộ, ngành địa phương 30-10-2018
2 33/2018/TT-BVHTTDL thông tư quy định về hoạt động thư viện lưu động và luân chuyển tài liệu 15-10-2018
3 23/2018/TT-BVHTTDL Thông tư quy định tiêu chuẩn, điều kiện nội dung hình thức thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành Thể thao 21-08-2018
4 2594/QĐ-BVHTTDL Quyết định về việc công bố TTHC mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ trong lĩnh vực thể dục thể thao thuộc phạm vi quản lý của Bộ VHTTDL 09-07-2018
5 3812/HD-BVHTTDL Hướng dẫn lập Quy hoạch Quảng cáo ngoài trời 11-09-2017

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 362

Tổng số lượt xem: 22327

Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi

Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Tiến Dũng, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Ngãi

Điện thoại: 0255.3822716. Email: svhtt@quangngai.gov.vn

Địa chỉ: 105 Hùng Vương - Thành phố Quảng Ngãi