Truy cập nội dung luôn
SỞ VĂN HÓA THỂ THAO VÀ DU LỊCH

TỈNH QUẢNG NGÃI

STT Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
1 30/CT-TTg Chỉ thị nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính tại các bộ, ngành địa phương 30-10-2018
2 33/2018/TT-BVHTTDL thông tư quy định về hoạt động thư viện lưu động và luân chuyển tài liệu 15-10-2018
3 23/2018/TT-BVHTTDL Thông tư quy định tiêu chuẩn, điều kiện nội dung hình thức thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành Thể thao 21-08-2018
4 2594/QĐ-BVHTTDL Quyết định về việc công bố TTHC mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ trong lĩnh vực thể dục thể thao thuộc phạm vi quản lý của Bộ VHTTDL 09-07-2018
5 3812/HD-BVHTTDL Hướng dẫn lập Quy hoạch Quảng cáo ngoài trời 11-09-2017
6 02/2017/TT-BVHTTDL Thông tư quy định tiêu chuẩn chuyên gia giám định cổ vật 05-07-2017
7 2662/BVHTTDL-NTBD Thời hạn giấy phép cấp cho chương trình ca múa nhạc và chương trình sân khấu 22-06-2017
8 219/QĐ-BVHTTDL Quyết định về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ VHTTDL tính đến hết ngày 21/1/2017 24-01-2017
9 74/QĐ-BVHTTDL quyết định ban hành kế hoạch xét tặng danh hiệu nghệ sĩ nhân dân, nghệ sĩ ưu tú lần thứ 9 năm 2018 10-01-2017
10 4597/QĐ-BVHTTDL Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa năm 2016 thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, thể thao và Du lịch 27-12-2016
11 12/2006/TT-BVHTTDL Thông tư quy định về điều kiện chuyên môn tổ chức tập luyện và thi đấu môn golf 05-12-2016
12 10/2016/TT-BVHTTDL Thông tư sửa đổi một số điều của Thông tư 01/2016/TT-BVHTTDL 19-10-2016
13 09/2016/TT-BVHTTDL Thông tư quy định về tổ chức thi, liên hoan văn nghệ quần chúng 14-10-2016
14 2826/QĐ-BVHTTDL Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi bổ sung bãi bỏ... 12-08-2016
15 2641/VBHN-BVHTTDL Thông tư hướng dẫn nghị định số 32/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của chính phủ về quản lý xuất nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh 08-07-2016
16 2640/VBHN-BVHTTDL Thông tư hướng dẫn hoạt động giám sát quyền tác giả, quyền liên quan 08-07-2016
17 08/2016/TT-BVHTTDL Thông tư quy định các biểu mẫu trong hoạt động đăng ký quyền tác giá, quyền liên quan 02-07-2016
18 72/2016/NĐ-CP Nghi định về hoạt động nhiếp ảnh 01-07-2016
19 2522/QĐ-BVHTTDL Quyết định phê duyệt chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2025 định hướng đến năm 2030 30-06-2016
20 05/2016/TT-BVHTTDL Thông tư bải bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ VHTTDL 29-06-2016
21 2290/VBHN-BVHTTDL Nghị định quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang, thi người đẹp và người mẫu, lưu hành kinh doanh bản ghi âm, ghi hình, ca múa nhạc sân khấu 17-06-2016
22 02/2016/TTLT-BVHTTDL-BCA Thông tư liên tịch hướng dẫn phối hợp công tác bảo vệ an ninh quốc gia và đảm bảo trật tự an toàn xã hội trong lĩnh vực văn hóa, thể thao du lịch và gia đình 04-05-2016
23 64/2016/TTLT-BTC-BVHTTDL Thông tư hướng dẫn thực hiện cơ chế một cửa đối với thủ tục thẩm định nội dung đồ chơi trẻ em nhập khẩu thuộc phạm vi quản lý của Bộ VHTTDL 25-04-2016
24 144/MTNATL-MTUDTL Thông báo về cuộc thi triển lãm tranh, ảnh cho học sinh, sinh viên chủ đề "nét đẹp đời thường" 29-03-2016
25 01/2016/TT-BVHTTDL Thông tư quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định 79/2012/NĐ-CP ngày 05/10/2012 24-03-2016
26 01/2016/TT-BVHTTDL Thông tư quy định chi tiết một số điều của nghị định 79/2012/NĐ-CP 24-03-2016
27 02/2016/TTLT-BGTVT-BVHTTDL Thông tư Liên tịch hướng dẫn về cấp biển hiệu phương tiệnthủy nội địa và vận chuyển khách du lịch 23-03-2016
28 15/2016/NĐ-CP Nghị định sửa đổi bổ sung một số điều theo theo Nghị định 79/2012/NĐ-CP ngày 05/10/2012 15-03-2016
29 46/2016/TTLT-BTC-BVHTTDL Thông tư liên tịch hướng dẫn chế độ quản lý đặc thù đối với đội tuyên truyền lưu động cấp tỉnh và cấp huyện 11-03-2016
30 15/2015/TT-BVHTTDL Thông tư quy định về tổ chức lễ hội 22-12-2015
31 14/2015/TT-BVHTTDL Thông tư quy định về điều kiện chuyên môn của cơ sở tổ chức hoạt động lặn biển thể thao giải trí 22-12-2015
32 12/2015/TT-BVHTTDL Thông tu sửa đổi bổ sung một số điều của quy chế thẩm định và cấp phép phổ biến phim ban hành theo quyết định 49/2008/QĐ-BVHTDL 11-12-2015
33 58/QĐ-TTg Quyết định ban hành quy định tiêu chuẩn, định mức, chế độ quản lý, sử dụng máy móc, thiết bị của cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập 17-11-2015
34 3637/QĐ-BVHTTDL Quyết định công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ VHTTDL 26-10-2015
35 3337//HD-BVHTTDL-TLĐ Hướng dẫn triển khai thực hiện một số nội dung của Thông tư 08/2014/BVHTTDL 10-08-2015
36 19/2015/TTLT-BGTVT-BVHTTDL Thông tư Liên tịch về hướng dẫn về vận tải khách du lịch bằng xe ô tô và cấp biển hiệu cho xe ô tô vận tải khách du lịch 25-05-2015
37 4780/VBHN-BVHTTDL Thông tư hướng dẫn thực hiện nghị định 79/2012/NĐ-CP 29-12-2014
38 4778/VBHN-BVHTTDL Thông tư hướng dẫn thực hiện nghị định 92/2007/NĐ-CP 29-12-2014
39 23/2014/TT-BVHTTDL Thông tư sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư 02/2010/TT-BVHTTDL 22-12-2014
40 22/2014/TT-BVHTTDL Thông tư quy định một số nội dung quản lý hoạt động tổ chức thi đấu đua thuyền rowing, canoe và thuyền truyền thống 15-12-2014
41 21/2014/TT-BVHTTDL Thông tư quy định về công tác khen thưởng ngành VHTTDL 12-12-2014
42 20/2014/TT-BVHTTDL Thông tư quy định hoạt động của Đội tuyên truyền lưu động cấp tỉnh và cấp huyện 09-12-2014
43 16/2014/TT-BVHTTDL Thông tư ban hành một số biểu mẫu thủ tục hành chính trong lĩnh vực TDTT 02-12-2014
44 15/2014/TT-BVHTTDL Thông tư bải bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 02-12-2014
45 184/2014/TT-BTC Thông tư hướng dẫn khai thái sử dụng phần mềm quản lý tài sản nhà nước 01-12-2014
46 34/2011/TT-NHNN Thông tư hướng dẫn quản lý tiền ký quỹ của doanh nghiệp kinh doanh lữ hành quốc tế 20-11-2014
47 162/2014/TT-BTC Thông tư quy định chế độ quản lý, tính hao mòn tài sản cố định trong các cơ quan nhà nước, đơn vị công lập và các tổ chức có sử dụng ngân sách nhà nước 06-11-2014
48 1526/QQĐ-UBND Quyết định về việc công bố bộ thủ tục hành chính trong lĩnh vực tiếp công dân, xử lý đơn và giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh 21-10-2014
49 12/2014/TT-BVHTTDL Thông tư quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định 05/2011/NĐ-CP 10-10-2014
50 92/2014/NĐ-CP Nghị định sửa đổi bổ sung khoản 1 điều 16 nghị định 97/2011/NĐ-CP 08-10-2014

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 362

Tổng số lượt xem: 22327

Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi

Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Tiến Dũng, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Ngãi

Điện thoại: 0255.3822716. Email: svhtt@quangngai.gov.vn

Địa chỉ: 105 Hùng Vương - Thành phố Quảng Ngãi