Truy cập nội dung luôn
SỞ VĂN HÓA THỂ THAO VÀ DU LỊCH

TỈNH QUẢNG NGÃI

                               BẢO TÀNG TỔNG HỢP TỈNH

Địa chỉ: 99 Lê Trung Đình, Thành phố Quảng Ngãi      
Điện thoại: 055 823849

Mail: bt-svhtt@quangngai.gov.vn

Giám đốc:Nguyễn Viết Nghĩa   
Mail:nvnghia-svhtt@quangngai.gov.vn

Điện thoại: 055 825713

Phó Giám đốc: Đoàn Ngọc Khôi 

Mail: dnkhoi-svhtt@quangngai.gov.vn

Điện thoại:055.818683

Phó Giám đốc: Phan Thị Nữ

Mail: ptnu-svhtt@quangngai.gov.vn

 

VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ  

Chức năng, nhiệm vụ: Tổ chức các hoạt động trưng bày, triển lãm; bảo tồn, phát huy di sản văn hoá, bảo tồn tôn tạo di tích; hướng dẫn cơ sở bảo vệ di tích; bồi dưỡng nghiệp vụ cán bộ bảo tồn - bảo tàng cơ sở.

 

 

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 362

Tổng số lượt xem: 22327

Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi

Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Tiến Dũng, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Ngãi

Điện thoại: 0255.3822716. Email: svhtt@quangngai.gov.vn

Địa chỉ: 105 Hùng Vương - Thành phố Quảng Ngãi