Truy cập nội dung luôn
STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Cấp thực hiện
1 Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Golf Toàn trình Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Thể dục Thể thao
2 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Patin Toàn trình Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Thể dục Thể thao
3 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Quyền anh Toàn trình Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Thể dục Thể thao
4 Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Yoga Toàn trình Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Thể dục Thể thao
5 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Dù lượn và Diều bay Toàn trình Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Thể dục Thể thao
6 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Thể dục thẩm mỹ Toàn trình Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Thể dục Thể thao
7 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Quần vợt Toàn trình Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Thể dục Thể thao
8 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Bóng bàn Toàn trình Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Thể dục Thể thao
9 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Bóng đá Toàn trình Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Thể dục Thể thao
10 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Khiêu vũ thể thao Toàn trình Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Thể dục Thể thao
11 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh hoạt động thể thao đối với môn Bơi, Lặn Toàn trình Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Thể dục Thể thao
12 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động billards & snooker Toàn trình Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Thể dục Thể thao
13 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Cầu lông Toàn trình Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Thể dục Thể thao
14 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao của câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp Toàn trình Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Thể dục Thể thao
15 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao tổ đối với môn Karate Toàn trình Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Thể dục Thể thao
16 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao Toàn trình Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Thể dục Thể thao
17 hủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Võ cổ truyền, Vovinam Toàn trình Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Thể dục Thể thao
18 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Taekwondo Toàn trình Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Thể dục Thể thao
19 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Thể dục thể hình và Fitness Toàn trình Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Thể dục Thể thao
20 Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Bóng rổ Toàn trình Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Thể dục Thể thao