Truy cập nội dung luôn
SỞ VĂN HÓA THỂ THAO VÀ DU LỊCH

TỈNH QUẢNG NGÃI

THƯ VIỆN TỔNG HỢP TỈNH

 

Địa chỉ: Số 103 Hùng Vương, Thành phố Quảng Ngãi  

Điện thoại: 055 822325

Mail: tvth-svhtt@quangngai.gov.vn

Giám đốc: Phan Đình Độ 
Điện thoại: 055 823740
Mail:pddo-svhtt@quangngai.gov.vn


Phó giám đốc: Trần Thị Hưng

Điện thoại di động: 0983774248
Điện thoại: 0255 3825151

 

 VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

 

Thư viện tổng hợp tỉnh Quảng Ngãi có chức năng thu thập, bảo quản, tổ chức khai thác và sử dụng chung các tài liệu được xuất bản tại tỉnh Quảng Ngãi và nói về tỉnh Quảng Ngãi; các tài liệu trong nước và nước ngoài, phù hợp với đặc điểm, yêu cầu xây dựng và phát triển của tỉnh về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng.
Tổ chức phục vụ và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho người đọc được sử dụng vốn tài liệu thư viện thông qua các hình thức đọc tại chỗ, mượn về nhà hoặc phục vụ ngoài thư viện phù hợp với nội quy thư viện. Hướng dẫn giúp đỡ nghiệp vụ, kỹ thuật cho các thư viện huyện, thành phố trong tỉnh

 

 

 

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 362

Tổng số lượt xem: 22327

Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi

Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Tiến Dũng, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Ngãi

Điện thoại: 0255.3822716. Email: svhtt@quangngai.gov.vn

Địa chỉ: 105 Hùng Vương - Thành phố Quảng Ngãi