Truy cập nội dung luôn
SỞ VĂN HÓA THỂ THAO VÀ DU LỊCH

TỈNH QUẢNG NGÃI

TRUNG TÂM HUẤN LUYỆN VÀ THI ĐẤU THỂ THAO

 

Địa chỉ: số 476 đường Lê Lợi, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.
Số điện thoại: 055.3825702. Số fax: 055.3714596
Email: tthltdtdtt-svhtt@quangngai.gov.vn
Giám đốc: Đoàn Hỏa Tiển 
Điện thoại: 055.3810970

Phó Giám đốc: Nguyễn Thanh Hùng 

Phó Giám đốc: Nguyễn Đức Ba 

 

 

VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

Trung tâm HL và TĐTT tỉnh Quảng Ngãi có chức năng tuyển chọn, đào tạo, huấn luyện vận động viên tham gia thi đấu các giải thể thao khu vực và toàn quốc; bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho huấn luyện viên, hướng dẫn viên và trọng tài thể dục thể thao trong tỉnh; tổ chức thi đấu các giải thể thao và các hoạt động thể dục thể thao trên địa bàn tỉnh.

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 362

Tổng số lượt xem: 22327

Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi

Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Tiến Dũng, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Ngãi

Điện thoại: 0255.3822716. Email: svhtt@quangngai.gov.vn

Địa chỉ: 105 Hùng Vương - Thành phố Quảng Ngãi