Truy cập nội dung luôn
SỞ VĂN HÓA THỂ THAO VÀ DU LỊCH

TỈNH QUẢNG NGÃI

Ban hành từ ngày
Đến ngày
STT Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
1 120/QĐ-SVHTTDL Quyết định phân công nhiệm vụ của Giám đốc và các Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ngãi 20-05-2022
2 2089/SVHTTDL-QLVH Tuyên truyền, phổ biến quy tắc ứng xử trong hoạt động lĩnh vực nghệ thuật 24-12-2021
3 2078/TB-SVHTTDL Thông báo lịch tiếp công dân định kỳ của Giám đốc Sở VHTTDL Quảng Ngãi năm 2022 24-12-2021
4 2092/KH-SVHTTDL Kế hoạch công tác phòng chống tham nhũng năm 2022 24-12-2021
5 2078/TB-SVHTTDL Thông báo lịch tiếp công dân định kỳ của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Ngãi 24-12-2021
6 382/QĐ-SVHTTDL Quyết định phê duyệt kế hoạch thanh tra năm 2022 13-12-2021
7 360/QĐ-SVHTTDL Quyết định về việc phân công nhiệm vụ của Giám đốc và các Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Ngãi 06-12-2021
8 1477/KH-SVHTTDL Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2021 25-11-2021
9 314/QĐ-SVHTTDL Về việc thu hồi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa 12-11-2021
10 1127/SVHTTDL-QLVH Đăng tải danh sách cá nhân đề nghị xét tặng nghệ sỉ nhân dân, nghệ sỉ ưu tú lần thứ 10 28-07-2021
11 200/QĐ-SVHTTDL Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các phòng chuyên môn thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ngãi 07-07-2021
12 190/QĐ-SVHTTDL Quyết định về việc thu hồi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa 23-06-2021
13 911/SVHTTDL-QLVH Đề nghị góp ý dự thảo văn bản, phê duyệt điều chỉnh bổ sung quy hoạch quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh 22-06-2021
14 843/BC-SVHTTDL Báo cáo kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2021 và một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021 11-06-2021
15 176/QĐ-SVHTTDL Quyết định ban hành quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 10-06-2021
16 100/QĐ-SVHTTDL Quyét định về việc phân công nhiệm vụ của Giám đốc và các Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Ngãi 06-04-2021
17 74/SVHTTDL-QLVH chấp thuận tổ chức biểu diễn nghệ thuật 12-03-2021
18 1454/KH-SVHTTDL Kế hoạch cải cách hành chính của Sở VHTTDL năm 2021 20-11-2020
19 1335/SVHTTDL-QLVH Danh sách đề nghị xét tặng danh hiệu Nghệ nhân nhân dân, Nghệ nhân ưu tú trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ Ba - năm 2021 02-11-2020
20 244/QĐ-SVHTTDL quyết định thu hồi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa 08-09-2020
21 229/QĐ-SVHTTDL Quyết định về việc thu hồi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa 19-08-2020
22 992/HD-SVHTTDL hướng dẫn xét tặng danh hiệu nghệ nhân nhân dân, nghệ nhân ưu tú trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ Ba năm 2021 18-08-2020
23 228/QĐ-SVHTTDL Quyết định về việc thu hồi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa 18-08-2020
24 161/QĐ-SVHTTDL Quyết định về việc thu hồi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa 31-05-2020
25 63/QĐ-SVHTTDL quyết định thu hồi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa 01-04-2020
26 352/SVHTTDL-VP Về việc bố trí cho CBCC,VC và người lao động sử dụng CNTT làm việc tại nhà theo Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 31-03-2020
27 338/SVHTTDL-QLVH Thực hiện Quyết định 435/QĐ-UBND ngày 29/3/2020 của UBND tỉnh về việc áp dụng các biện pháp chống dịch đặt thù trong thời gian có dịch Covid-19 29-03-2020
28 60/QĐ-SVHTTDL Quyết định thu hồi giấy phép kinh doanh dịch vụ du lịch lữ hành nội địa 26-03-2020
29 61/QĐ-SVHTTDL Quyết định thu hồi giấy phép kinh doanh dịch vụ du lịch lữ hành nội địa 26-03-2020
30 320/SVHTTDL-TTr tăng cường kiểm tra công tác quản lý các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch trong phòng, chống dịch bệnh Covid -19 25-03-2020

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 362

Tổng số lượt xem: 22327

Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi

Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Tiến Dũng, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Ngãi

Điện thoại: 0255.3822716. Email: svhtt@quangngai.gov.vn

Địa chỉ: 105 Hùng Vương - Thành phố Quảng Ngãi