Truy cập nội dung luôn
SỞ VĂN HÓA THỂ THAO VÀ DU LỊCH

TỈNH QUẢNG NGÃI

Địa điểm Xưởng in Tín phiếu của Liên khu V tại Xà Nay (1947 - 1950) xã Sơn Nham, huyện Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi được xếp hạng là Di tích lịch sử cấp quốc gia

06/12/2021

Ngày 03/12, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ra Quyết định số 3083/QĐ-BVHTTDL về Xếp hạng di tích quốc gia: Di tích lịch sử Địa điểm Xưởng in Tín phiếu của Liên khu V tại Xà Nay (1947 - 1950) xã Sơn Nham, huyện Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi.

Di tích Địa điểm Xưởng in Tín phiếu của Liên khu V tại Xà Nay (1947 -1950) xã Sơn Nham, huyện Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi là địa danh lịch sử ghi dấu sự hình thành và phát triển của ngành Tài chính Việt Nam trong công cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược. Việc thành lập Xưởng in Tín phiếu và phát hành vào lưu thông thay thế tiền giấy trong điều kiện bị địch bao vây, cấm vận là một trong những sáng kiến mang tầm chiến lược của đồng chí Phạm Văn Đồng; có tính chất đặc thù và có ý nghĩa lịch sử vô cùng quan trọng, góp phần phát triển sản xuất, lưu thông hàng hóa, xây dựng nền kinh tế tự túc ở Liên khu V, tự cung cấp đủ nhu cầu cho chiến trường miền Nam Trung bộ và Tây Nguyên, đồng thời làm nghĩa vụ quốc tế với hai nước bạn Lào và Campuchia.

Di tích lịch sử Địa điểm Xưởng in Tín phiếu của Liên khu V tại Xà Nay (1947 -1950) xã Sơn Nham, huyện Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi còn là chứng tích lịch sử tiêu biểu cho tinh thần tự lực, tự cường và ý chí khắc phục khó khăn của quân và dân các tỉnh Nam Trung Bộ trong việc xây dựng vùng tự do Liên khu V, đáp ứng nhu cầu của cuộc kháng chiến kiến quốc, góp phần cùng Nhân dân cả nước đánh thắng thực dân Pháp xâm lược.

Quốc Bảo (T/h)

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 362

Tổng số lượt xem: 22327

Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi

Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Tiến Dũng, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Ngãi

Điện thoại: 0255.3822716. Email: svhtt@quangngai.gov.vn

Địa chỉ: 105 Hùng Vương - Thành phố Quảng Ngãi