Truy cập nội dung luôn
SỞ VĂN HÓA THỂ THAO VÀ DU LỊCH

TỈNH QUẢNG NGÃI

Điều chỉnh, bổ sung quy hoạch quảng cáo ngoài trời TP Quảng Ngãi

19/08/2021

Điều chỉnh, bổ sung quy hoạch quảng cáo ngoài trời TP Quảng Ngãi

Điều chỉnh, bổ sung quy hoạch quảng cáo ngoài trời TP Quảng Ngãi

Tài liệu đính kèm: MINH HOA PHOI CANH QCNT - FINAL.pdf

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 362

Tổng số lượt xem: 22327

Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi

Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Tiến Dũng, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Ngãi

Điện thoại: 0255.3822716. Email: svhtt@quangngai.gov.vn

Địa chỉ: 105 Hùng Vương - Thành phố Quảng Ngãi