Truy cập nội dung luôn
SỞ VĂN HÓA THỂ THAO VÀ DU LỊCH

TỈNH QUẢNG NGÃI

Báo cáo công tác tuyên truyền cải cách hành chính năm 2018

13/11/2018

Không có !

Ngày 12 tháng 11 năm 2018, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Ngãi báo cáo công tác tuyên truyền cải cách hành chính năm 2018​ theo đề nghị của Sở Thông tin và Truyền thông tại Công văn số 1146/STTTT ngày 01/11/2018 báo cáo công tác tuyên truyền cái cách hành chính năm 2018 và xây dựng kế hoạch tuyên truyền năm 2019. Chi tiết tại đây 

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 362

Tổng số lượt xem: 22327

Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi

Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Tiến Dũng, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Ngãi

Điện thoại: 0255.3822716. Email: svhtt@quangngai.gov.vn

Địa chỉ: 105 Hùng Vương - Thành phố Quảng Ngãi