Truy cập nội dung luôn
SỞ VĂN HÓA THỂ THAO VÀ DU LỊCH

TỈNH QUẢNG NGÃI

Hội nghị phổ biến kiến thức năm 2020

17/12/2020    188

Ngày 12/12, tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh, Hiệp hội Du lịch tỉnh đã tổ chức Hội nghị tập huấn “Triển khai quy định mới của Nhà nước về kinh doanh lưu trú du lịch và xử lý phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch”. Tới dự có bà Huỳnh Thị Phương Hoa, Phó giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Chủ tịch Hiệp hội Du lịch tỉnh.

Tham gia Hội nghị tập huấn có đại diện Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thị xã, thành phố và toàn thể hội viên Hiệp hội du lịch, các hộ kinh doanh lưu trú và nhân viên các cơ sở lưu trên địa bàn tỉnh. Nội dung lớp tập huấn: Triển khai các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực du lịch như: Luật Du lịch 2017; Nghị định 168/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch; Nghị định 45/2019/NĐ-CP ngày 21/5/2019 của Chính phủ về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch,…

Hội nghị tập huấn là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, giúp các đơn vị, doanh nghiệp kinh doanh lưu trú trên địa bàn tỉnh thực hiện hiệu quả hoạt động của mình trong lĩnh vực du lịch gắn liền với tuân thủ nghiêm túc chấp hành pháp luật của Nhà nước và chủ trương của Chính phủ.

Quỳnh Anh

Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi

Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Tiến Dũng, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Ngãi

Điện thoại: 0255.3822716. Email: svhtt@quangngai.gov.vn

Địa chỉ: 105 Hùng Vương - Thành phố Quảng Ngãi