Truy cập nội dung luôn
SỞ VĂN HÓA THỂ THAO VÀ DU LỊCH

TỈNH QUẢNG NGÃI

Hội nghị tập huấn hướng dẫn nghiệp vụ ghi chép, báo cáo thống kê thông tin về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh

03/12/2018

Chiều 30.11, Sở VHTTDL tổ chức Hội nghị tập huấn hướng dẫn nghiệp vụ ghi chép, báo cáo thống kê thông tin về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình cho cán bộ chuyên môn của các xã, phường, thị trấn trong toàn tỉnh.

Tại Hội nghị, các đại biểu được hướng dẫn nghiệp vụ ghi chép, báo cáo, thống kê thông tin về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình tại mỗi địa phương năm 2018. Theo đó, thống kê thông tin về thực trạng gia đình và biến động của các thời kỳ; thông tin về bạo lực gia đình trên địa bàn và được thu thập dưới hình thức ghi chép và cập nhật vào sổ biểu mẫu, bảo đảm độc lập, không trùng lặp, không chồng chéo. Sau khi thu thập thông tin phải báo cáo thông tin trung thực, khách quan, chính xác, kịp thời, công khai không ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân…

Lớp tập huấn giúp cán bộ chuyên môn ở các địa phương nắm bắt phương pháp thu thập thông tin cơ bản, chính xác về thực trạng gia đình từ đó làm cơ sở cho hoạch định chính sách, phục vụ quản lý nhà nước về gia đình, thu thập thông tin về thực trạng bạo lực gia đình để làm cơ sở xác định phương hướng, giải pháp phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh.

                                                                                                   Quỳnh Anh

 


Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 362

Tổng số lượt xem: 22327

Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi

Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Tiến Dũng, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Ngãi

Điện thoại: 0255.3822716. Email: svhtt@quangngai.gov.vn

Địa chỉ: 105 Hùng Vương - Thành phố Quảng Ngãi