Truy cập nội dung luôn
SỞ VĂN HÓA THỂ THAO VÀ DU LỊCH

TỈNH QUẢNG NGÃI

kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2019

13/11/2018

Không có !

​Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Quảng Ngãi vừa ban hành kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2019 được thực hiện theo Quyết định số 201/QĐ-UBND ngày 29/1/2016 của UBND tỉnh về việc ban hành kế hoạnh tuyên truyền cải cách hành chính giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. Chi tiết tại đây 

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 362

Tổng số lượt xem: 22327

Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi

Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Tiến Dũng, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Ngãi

Điện thoại: 0255.3822716. Email: svhtt@quangngai.gov.vn

Địa chỉ: 105 Hùng Vương - Thành phố Quảng Ngãi