Truy cập nội dung luôn
SỞ VĂN HÓA THỂ THAO VÀ DU LỊCH

TỈNH QUẢNG NGÃI

kế hoạch tuyên truyền cải cách năm 2020

31/12/2019

Thực hiện Quyết định 2113/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2019 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc ban hành kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, Sớ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Ngãi đã ban hành kế hoạch 1636/KH-SVHTTDL ngày 31 tháng 12 năm 2019 về việc tuyên truyền cái cách hành chính năm 2020.

Kế hoạch này nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ công chức viên chức và nhân dân về ý nghĩa, nội dung, mục tiêu giải pháp tổ chức thực hiện cải cách hành chính, từng bước đáp ứng nhu cầu về dịch vụ hành chính của tổ chức và công dân. 

Tài liệu đính kèm: 1636.pdf

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 362

Tổng số lượt xem: 22327

Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi

Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Tiến Dũng, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Ngãi

Điện thoại: 0255.3822716. Email: svhtt@quangngai.gov.vn

Địa chỉ: 105 Hùng Vương - Thành phố Quảng Ngãi