Truy cập nội dung luôn
SỞ VĂN HÓA THỂ THAO VÀ DU LỊCH

TỈNH QUẢNG NGÃI

kế hoạch tuyên truyền cải cách năm 2021

25/11/2020

Ngày 25 tháng 11 năm 2020, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Ngãi đã ban hành kế hoạch 1477/Kh-SVHTTDL về kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2021. Đơn giản hóa thủ tục hành chính theo hướng gọn nhẹ, đơn giản giảm chi phí cho các cá nhân, tổ chức bỏ ra khi giải quyết các thủ tục hành chính với các lĩnh vực của Sở quản lý,bảo đảm sự hài lòng của cá nhân, tổ chức đốivới sự phục vụ của cơ quan Đơnheo hướng gọn nhẹ, đơn giản, giảm chi phí cho các cá nhân, tổ chức bỏ ra khi giải quyết các thủ tục hành chính với các lĩnh vực của Sở quản lý,bảo đảm sự hài lòng của cá nhân, tổ chức đốivới sự phục vụ của cơ quan theo hướng gọn nhẹ, đơn giản, giảm chi phí cho các cá nhân, tổ chức bỏ ra khi giải quyết các thủ tục hành chính với các lĩnh vực của Sở quản lý,bảo đảm sự hài lòng của cá nhân, tổ chức đốivới sự phục vụ của cơ quan Đơn giản hóa thủ tục hành chính theo hướng gọn nhẹ, đơn giản, giảm chi phí cho các cá nhân, tổ chức bỏ ra khi giải quyết các thủ tục hành chính với các lĩnh vực của Sở quản lý,bảo đảm sự hài lòng của cá nhân, tổ chức đốivới sự phục vụ của cơ quan

Ngày 25 tháng 11 năm 2020, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Ngãi đã ban hành kế hoạch 1477/Kh-SVHTTDL về kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2021.

Đơn giản hóa thủ tục hành chính theo hướng gọn nhẹ, đơn giản giảm chi phí cho các cá nhân, tổ chức bỏ ra khi giải quyết các thủ tục hành chính với các lĩnh vực của Sở quản lý,bảo đảm sự hài lòng của cá nhân, tổ chức đốivới sự phục vụ của cơ quan

Tài liệu đính kèm: 1477.pdf

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 362

Tổng số lượt xem: 22327

Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi

Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Tiến Dũng, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Ngãi

Điện thoại: 0255.3822716. Email: svhtt@quangngai.gov.vn

Địa chỉ: 105 Hùng Vương - Thành phố Quảng Ngãi