Truy cập nội dung luôn
SỞ VĂN HÓA THỂ THAO VÀ DU LỊCH

TỈNH QUẢNG NGÃI

Khối thi đua Văn hóa - Xã hội tổng kết công tác thi đua – khen thưởng

17/01/2023 15:00    51

Khối thi đua Văn hóa - Xã hội vừa tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua – khen thưởng năm 2022. Năm 2022, các đơn vị trong Khối đã hoàn thành các nội dung thi đua theo kế hoạch, nhiều chỉ tiêu hoàn thành vượt mức kế hoạch. Phong trào thi đua của các đơn vị trong Khối có nhiều tiến bộ. Mặc dù nhiệm vụ chính trị của mỗi đơn vị đều có đặc thù riêng và có những khó khăn nhất định, nhưng từ kết quả phong trào thi đua chung của Khối đã góp phần quan trọng hoàn thành tốt các mục tiêu và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Với những kết quả đạt được, tại Hội nghị tổng kết, các đơn vị trong Khối thi đua VH-XH đã thống nhất đề nghị Cờ Thi đua của Chính phủ cho đơn vị Sở Giáo dục và Đào tạo; Cờ Thi đua của UBND tỉnh cho Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Thông tin và Truyền thông; Bằng khen của UBND tỉnh cho Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Các đơn vị trong Khối cũng đã thống nhất bầu đơn vị Sở Thông tin và Truyền thông làm Khối trưởng, Đài Phát thanh và Truyền hình làm Khối phó Khối thi đua VH-XH năm 2023.

                                                                                                                                   Quỳnh Anh

 

 

 

 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi

Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Tiến Dũng, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Ngãi

Điện thoại: 0255.3822716. Email: svhtt@quangngai.gov.vn

Địa chỉ: 105 Hùng Vương - Thành phố Quảng Ngãi