Truy cập nội dung luôn
SỞ VĂN HÓA THỂ THAO VÀ DU LỊCH

TỈNH QUẢNG NGÃI

Khối Văn phòng Sở tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức và người lao động năm 2021

20/01/2022

Khối Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức và người lao động năm 2021. Dự hội nghị có các đồng chí trong Ban Giám đốc Sở, cùng toàn thể công chức và người lao động trong Khối Văn phòng Sở.

Hội nghị đã nghe đồng chí Chánh Văn phòng Sở trình bày tóm tắt dự thảo báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2021, phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2022; báo cáo kết quả hoạt động của Ban thanh tra nhân dân năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022; đồng chí phụ trách Kế toán trưởng Sở báo cáo công khai công tác tài chính năm 2021; thông qua Kế hoạch phòng, chống tham nhũng năm 2022.

Năm 2021, trong điều kiện gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19, song được sự chỉ đạo của Ban Giám đốc Sở, các Phòng chuyên môn nghiệp vụ trong Khối Văn phòng Sở đã có nhiều cố gắng thực hiện tốt công tác tham mưu lãnh đạo Sở chỉ đạo, điều hành tăng cường thực hiện nhiệm vụ quản lý Nhà nước về văn hóa, thể thao, du lịch đạt được những kết quả khá toàn diện góp phần quan trọng, quyết định vào việc thực hiện hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch năm 2021 của toàn ngành.

Bước vào năm 2022 với nhiều thách thức, tập thể Khối Văn phòng Sở  quyết tâm nâng cao vai trò, trách nhiệm của mình trong công tác tham mưu lãnh đạo Sở tăng cường hơn nữa thực hiện nhiệm vụ quản lý Nhà nước về văn hóa, thể thao và du lịch đảm bảo tính toàn diện, hiệu quả, thực hiện tốt Chương trình công tác của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, của Tỉnh ủy, của UBND tỉnh năm 2022.

Qua thảo luận, Hội nghị đã thống nhất thông qua dự thảo Nghị quyết Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và người lao động năm 2021; Phát động phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2022.

Tại Hội nghị Lãnh đạo Sở và Ban Chấp hành Công đoàn đã kêu gọi toàn thể cán bộ, công chức và người lao động Khối Văn phòng Sở nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực, chủ động tham mưu và sáng tạo trong việc thực hiện các nhiệm vụ, chủ động rèn luyện, học hỏi, nâng cao trình độ chuyên môn, ý thức công vụ, bản lĩnh chính trị, nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, tư tưởng và hành động, đảm bảo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

                                                                                                                                          Quỳnh Anh

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 362

Tổng số lượt xem: 22327

Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi

Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Tiến Dũng, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Ngãi

Điện thoại: 0255.3822716. Email: svhtt@quangngai.gov.vn

Địa chỉ: 105 Hùng Vương - Thành phố Quảng Ngãi