Truy cập nội dung luôn
SỞ VĂN HÓA THỂ THAO VÀ DU LỊCH

TỈNH QUẢNG NGÃI

Lễ ký kết Chương trình phối hợp xây dựng đời sống văn hóa, nâng cao hiệu quả hoạt động TDTT của CNVCLĐ, giai đoạn 2022 - 2025

17/12/2021    103

Chiều 16.12, tại trụ sở Liên đoàn Lao động tỉnh đã diễn ra Lễ ký kết Chương trình phối hợp xây dựng đời sống văn hóa, nâng cao hiệu quả hoạt động thể dục, thể thao của CNVCLĐ, giai đoạn 2022 - 2025 giữa Liên đoàn Lao động tỉnh với Sở VHTT&DL. Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Trần Quang Tòa và Phó Giám đốc phụ trách Sở VHTT&DL Huỳnh Thị Phương Hoa chủ trì buổi lễ.

Theo đó, Sở VHTT&DL và Liên đoàn Lao động tỉnh sẽ tiếp tục phối hợp nâng cao hiệu quả Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; triển khai tiêu chí xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hóa và giải thưởng “Doanh nghiệp tiêu biểu vì người lao động”. Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao; xây dựng tủ sách tại cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; khuyến khích thói quen đọc sách, rèn luyện thể dục thể thao… nhằm nâng cao đời sống tinh thần trong công chức, viên chức, công nhân lao động.

Ông Trần Quang Tòa - Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh và bà Huỳnh Thị Phương Hoa – PGĐ phụ trách Sở VHTT&DL ký kết Chương trình phối hợp công tác giữa hai cơ quan

 

 

Trong từng hoạt động cụ thể, hai ngành tiếp tục thảo luận để thống nhất nội dung, thời gian và cách thức tổ chức thực hiện. Đồng thời, có kế hoạch chỉ đạo cấp dưới tổ chức thực hiện hiệu quả nội dung chương trình. Nhờ sự phối hợp chặt chẽ của hai ngành, phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao đã từng bước được nâng lên về số lượng và chất lượng, thu hút được đông đảo công nhân, viên chức, lao động của tỉnh, góp phần đẩy lùi các tệ nạn xã hội, xây dựng gia đình ấm no, tiến bộ, hạnh phúc; nâng cao năng suất, hiệu quả sản xuất tại các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Nhật An

Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi

Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Tiến Dũng, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Ngãi

Điện thoại: 0255.3822716. Email: svhtt@quangngai.gov.vn

Địa chỉ: 105 Hùng Vương - Thành phố Quảng Ngãi