Truy cập nội dung luôn
SỞ VĂN HÓA THỂ THAO VÀ DU LỊCH

TỈNH QUẢNG NGÃI

Quảng Ngãi: Thêm 03 di tích được xếp hạng di tích cấp tỉnh

17/12/2021

Ngày 10/12/2021, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi đã ban hành các Quyết định xếp hạng di tích cấp tỉnh đối với 03 di tích lịch sử trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, các di tích được xếp hạng mới gồm: Di tích lịch sử Lăng Vạn Đông Yên, tại xã Bình Dương, huyện Bình Sơn; Di tích lịch sử Từ đường họ Trần An Hòa - nơi thờ chí sĩ Trần Du; Di tích lịch sử Trần tộc từ đường -Tú Sơn và Miếu thờ thất đại công thần Tây Sơn.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch bàn giao hồ sơ di tích cho UBND các huyện có di tích được xếp hạng, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc bảo vệ di tích cấp tỉnh; UBND các huyện có di tích được xếp hạng chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức lễ đón Bằng công nhận di tích lồng ghép với sự kiện chính trị, văn hóa có ý nghĩa tại địa phương, phù hợp với điều kiện dịch bệnh tại địa phương, thực hiện cắm mốc giới, bảo vệ, trùng tu, tôn tạo và phát huy giá trị các di tích theo phân cấp quản lý và quy định hiện hành.

Như vậy, tính đến nay tỉnh Quảng Ngãi đã có 01 di tích xếp hạng cấp quốc gia đặc biệt, 33 di tích xếp hạng cấp quốc gia, 143 di tích xếp hạng cấp tỉnh và 03 bảo vật quốc gia.

Nhật An

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 362

Tổng số lượt xem: 22327

Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi

Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Tiến Dũng, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Ngãi

Điện thoại: 0255.3822716. Email: svhtt@quangngai.gov.vn

Địa chỉ: 105 Hùng Vương - Thành phố Quảng Ngãi