Truy cập nội dung luôn
SỞ VĂN HÓA THỂ THAO VÀ DU LỊCH

TỈNH QUẢNG NGÃI

Tập huấn phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa và công tác gia đình

15/10/2020    189

Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch vừa tổ chức lớp tập huấn Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và công tác gia đình tỉnh Quảng Ngãi năm 2020 cho hơn 560 đại biểu đến từ 6 huyện Ba Tơ, Minh Long, Sơn Tây, Sơn Hà, Trà Bồng và Lý Sơn.

Tham gia lớp tập huấn các học viên được hướng dẫn các nội dung về chương trình giáo dục đời sống gia đình; một số nội dung về xử lý, xử phạt hành vi bạo lực gia đình tại cơ sở; hướng dẫn thực hiện Quy định về thu thập số liệu gia đình và phòng chống bạo lực gia đình; tiêu chuẩn, quy trình xét tặng danh hiệu “gia đình văn hóa”, “thôn, tổ dân phố văn hóa”; kiểm tra rà soát, quy trình xây dựng mới hoặc sửa đổi, bổ sung Hương ước, Quy ước thôn, tổ dân phố; hướng dẫn thực hiện các tiêu chí về văn hóa trong xây dựng nông thôn mới.

Thông qua lớp tập huấn giúp Ban chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và công tác gia đình ở các xã, thị trấn, nâng cao kỹ năng trong công tác quản lý, triển khai và thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và công tác gia đình ở cơ sở./.

Quỳnh Anh

Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi

Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Tiến Dũng, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Ngãi

Điện thoại: 0255.3822716. Email: svhtt@quangngai.gov.vn

Địa chỉ: 105 Hùng Vương - Thành phố Quảng Ngãi