Truy cập nội dung luôn
SỞ VĂN HÓA THỂ THAO VÀ DU LỊCH

TỈNH QUẢNG NGÃI

Triển khai chương trình phối hợp giữa Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch giai đoạn 2021-2026

13/10/2021

Chiều ngày 12.10, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức hội nghị trực tuyến đánh giá kết quả công tác phối hợp về xây dựng đời sống văn hóa, nâng cao hiệu quả hoạt động thể dục, thể thao của công chức, viên chức, công nhân lao động trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp giai đoạn 2016 - 2021 và ký kết Chương trình phối hợp giai đoạn 2021 - 2026. Dự hội nghị tại điểm cầu trung tâm có đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, chủ trì Hội nghị; lãnh đạo một số Bộ, ngành liên quan.

Tham dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Quảng Ngãi có đồng chí Đặng Ngọc Huy, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; đồng chí Trần Hoàng Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Liên đoàn Lao động tỉnh và một số sở, ngành trong tỉnh.

Thực hiện Chương trình phối hợp giữa Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, 05 năm qua, hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao phục vụ công chức, viên chức, công nhân lao động từng bước được chính quyền các địa phương, doanh nghiệp quan tâm đầu tư quy hoạch, xây dựng, nâng cấp. Tính đến hết năm 2020, cả nước có 66 thiết chế văn hóa cấp tỉnh; 700 quận, huyện có trung tâm văn hóa - thể thao hoặc nhà văn hóa; 7.945 xã, phường, thị trấn và 78.273 làng, thôn, bản, ấp có nhà văn hóa. Hệ thống Công đoàn có 30 cung văn hóa lao động, nhà văn hóa lao động cấp tỉnh, 06 trung tâm văn hóa lao động, nhà văn hóa công nhân khu công nghiệp và 16 nhà văn hóa lao động cấp quận, huyện…

Các thiết chế văn hóa được xây dựng đã góp phần thúc đẩy hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục - thể thao; nếp sống văn hóa, tác phong công nghiệp, môi trường làm việc, ứng xử dần được cải thiện với nhiều thói quen tích cực, hành vi văn hóa, từng bước đáp ứng nhu cầu hưởng thụ và sáng tạo nghệ thuật, nâng cao thể lực, trí lực cho công chức, viên chức, công nhân lao động, thúc đẩy khí thế thi đua lao động sản xuất, xây dựng môi trường văn hoá lành mạnh trong từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Tính đến cuối năm 2020, cả nước có 2.100 trên tổng số 8.300 doanh nghiệp được nhận danh hiệu “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” theo quy định của Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thông tin về chủ trương xây dựng giai cấp công nhân hiện đại, lớn mạnh và tình hình quan hệ lao động do tác động của dịch bệnh Covid-19; chương trình phối hợp về truyên truyền, vận động công chức, viên chức, công nhân lao động xây dựng đời sống văn hóa, luyện tập thể dục, thể thao, đồng thời tập trung thảo luận, chia sẻ những giải pháp hay nhằm xây dựng cơ quan văn hóa; tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao cho công nhân lao động khu công nghiệp; xây dựng gia đình công nhân hạnh phúc để ổn định cuộc sống trong tình hình mới trước tác động của đại dịch Covid-19…

Nhân dịp này, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ký kết Chương trình phối hợp xây dựng đời sống văn hóa, nâng cao hiệu quả hoạt động thể dục, thể thao của công chức, viên chức, công nhân lao động giai đoạn 2016 - 2021, trong đó xác định rõ nội dung trọng tâm phối hợp là tập trung thông tin, tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về văn hóa thể thao và du lịch trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức về xây dựng nếp sống văn minh, đời sống văn hóa đáp ứng nhu cầu hưởng thụ của công chức, viên chức, công nhân lao động; triển khai nhân rộng các mô hình điểm về văn hóa, thể thao và gia đình trong công chức, viên chức, công nhân lao động…

Tấn Thiên

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 362

Tổng số lượt xem: 22327

Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi

Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Tiến Dũng, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Ngãi

Điện thoại: 0255.3822716. Email: svhtt@quangngai.gov.vn

Địa chỉ: 105 Hùng Vương - Thành phố Quảng Ngãi