Truy cập nội dung luôn
SỞ VĂN HÓA THỂ THAO VÀ DU LỊCH

TỈNH QUẢNG NGÃI

Danh sách các khách sạn làm cơ sở cách ly y tế tập trung do người được cách ly tự nguyện chi trả

13/08/2021 11:11    150

Danh sách các khách sạn làm cơ sở cách ly y tế tập trung do người được cách ly tự nguyện chi trả

 

Danh sách các khách sạn làm cơ sở cách ly y tế tập trung do người được cách ly tự nguyện chi trả
Chung nhan Tin Nhiem Mang

Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi

Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Tiến Dũng, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Ngãi

Điện thoại: 0255.3822716. Email: svhtt@quangngai.gov.vn

Địa chỉ: 105 Hùng Vương - Thành phố Quảng Ngãi