Truy cập nội dung luôn
SỞ VĂN HÓA THỂ THAO VÀ DU LỊCH

TỈNH QUẢNG NGÃI

Hội nghị Sơ kết Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa và công tác gia đình năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020

25/12/2019

Chiều 24-12, Ban chỉ đạo Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa tổ chức Hội nghị Sơ kết phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa và công tác gia đình năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020 và biểu dương điển hình tiên tiến tiêu biểu trong công tác xây dựng đời sống văn hóa cơ sở tỉnh Quảng Ngãi lần thứ I. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Dũng chủ trì, phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

​Trong thời gian qua, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục được triển khai và phát triển sâu rộng. Chất lượng Phong trào ngày càng đi vào chiều sâu, tác động mạnh mẽ đến đời sống văn hóa xã. Công tác xây dựng đời sống văn hóa cơ sở, đã có tác động tích cực trong xây dựng nông thôn mới; xây dựng phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị; nếp sống văn minh nơi công sở, tác phong, lề lối làm việc trong cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa,… Đặc biệt, Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đã từng bước huy động được sức mạnh của cộng đồng và cả hệ thống chính trị, chính quyền cơ sở cùng tham gia giải quyết những vấn đề khó khăn, bức xúc về kinh tế, văn hóa, xã hội ở khu dân cư.

Từ Phong trào đã có rất nhiều những tập thể, cá nhân là gương người tốt - việc tốt, các điển hình tiên tiến từ các cơ quan, đơn vị, thôn, tổ dân phố, hộ gia đình sẵn sàng góp sức, góp của để cống hiến cho xã hội, tham gia tích cực các hoạt động xã hội hỗ trợ các trường hợp khó khăn trong cuộc sống, người khuyết tật, ốm đau cần được giúp đỡ. Xuất hiện những cá nhân miệt mài với việc sưu tầm, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa của địa phương, các giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc… tạo nên nguồn động lực tích cực của công tác xây dựng đời sống văn hóa, tạo sự lan toả, thúc đẩy phong trào thi đua ngày càng phát triển rộng khắp.

Tính đến tháng 12/2019, toàn tỉnh có 296.625/334.598 hộ gia đình được công nhận danh hiệu “Gia đình văn hóa”; 903/957 thôn, tổ dân phố văn hóa; 1.666/1.746 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa; 88/166 xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới; 13/18 phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị.

Công tác gia đình và phòng chống bạo lực gia đình đã được các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương quan tâm, chỉ đạo. Công tác tuyên truyền được đẩy mạnh dưới nhiều hình thức, nội dung phong phú, mang lại hiệu quả cao, lồng ghép nhiều trong các hoạt động, chương trình Liên hoan, hội thi, hội diễn nghệ thuật và nhân các Ngày kỷ niệm.

Năm 2020, các cấp, ngành, địa phương trong tỉnh tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng đời sống văn hóa, môi trường văn hóa đi vào thực chất, chiều sâu gắn với nhiệm vụ xây dựng gia đình, thôn, tổ dân phố văn hóa, cơ quan, đơn vị văn hóa, xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới, phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị. Đảm bảo trật tự an toàn xã hội, an ninh quốc phòng, làm tốt công tác xây dựng đạo đức, lối sống con người Việt Nam trong Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2020; chiến lược phát triển gia đình Việt Nam; xây dựng đời sống văn hóa, môi trường văn hóa đi đôi với thực hiện công tác xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, xây dựng cơ quan, đơn vị văn hóa vững mạnh.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Dũng ghi nhận những thành tích mà Ban Chỉ đạo các cấp đã đạt được trong năm qua và  biểu dương các tập thể, cá nhân là những gương người tốt- việc tốt, các điển hình tiên tiến, những hạt nhân tích cực trong công tác xây dựng đời sống văn hóa cơ sở. Đồng thời yêu cầu, các cấp, các ngành, địa phương trong tỉnh nâng cao trách nhiệm của mỗi cá nhân, gia đình và xã hội chung tay phòng, chống bạo lực gia đình, tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành và toàn xã hội về phòng, chống bạo lực gia đình, góp phần bảo vệ phụ nữ, trẻ em, xây dựng gia đình hạnh phúc; khắc phục các mặt còn tồn tại, hạn chế, đề ra những chủ trương, biện pháp khắc phục, nhân rộng gương người tốt - việc tốt, những điển hình tiên tiến, đưa công tác xây dựng đời sống văn hóa cơ sở, phong trào TDĐKXDĐSVH và công tác gia đình ngày càng đi vào chiều sâu, chất lượng trong thời gian đến.

Nhân dịp này, UBND tỉnh biểu dương 10 tập thể, 65 cá nhân là những gương người tốt- việc tốt, các điển hình tiên tiến, những hạt nhân tích cực trong công tác xây dựng đời sống văn hóa cơ sở.

Xuân Phú

​Hình ảnh tại Hội nghị 

hnsk2.jpg

PCT UBND tỉnh Đặng Ngọc Dũng trao Bằng khen biểu dương các điển hình tiên tiến tiêu biểu trong công tác xây dựng đời sống văn hóa​

hnsk1.jpg

Ban Tổ chức trao giải các tác giả đã có kịch bản đạt giải tại Cuộc thi “Sáng tác kịch bản tiểu phẩm tuyên truyền xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị - tỉnh Quảng Ngãi năm 2019


Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 362

Tổng số lượt xem: 22327

Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi

Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Tiến Dũng, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Ngãi

Điện thoại: 0255.3822716. Email: svhtt@quangngai.gov.vn

Địa chỉ: 105 Hùng Vương - Thành phố Quảng Ngãi