Truy cập nội dung luôn

Thông báo xét tặng danh hiệu Nghệ sĩ nhân dân, Nghệ sĩ ưu tú lần thứ 10

23/07/2021 16:23    105

Thông báo xét tặng danh hiệu Nghệ sĩ nhân dân, Nghệ sĩ ưu tú lần thứ 10

Ngày 23/7/2021, Hội đồng cấp cơ sở xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú” lần thứ 10 đã tổ chức cuộc họp Hội đồng phiên toàn thể để xét chọn hồ sơ đề nghị tặng danh hiệu “Nghệ sĩ ưu tú” lần thứ 10 cho các cá nhân thuộc tỉnh Quảng Ngãi. Kết quả có 02 cá nhân được xét đề nghị tặng danh hiệu Nghệ sĩ ưu tú” lần thứ 10, cụ thể.

TT

Họ và tên

Chức vụ, nơi công tác

1

Nguyễn Anh Tuấn

Trưởng phòng Biên tập Thời sự truyền hình, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi

2

Hồ Nhật Thảo

Phóng viên, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi