Truy cập nội dung luôn
SỞ VĂN HÓA THỂ THAO VÀ DU LỊCH

TỈNH QUẢNG NGÃI

Tổng kết 20 năm thực hiện phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa"

28/12/2020

Sáng 23.12, Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” tổ chức Hội nghị tổng kết 20 năm và tuyên dương các điển hình tiên tiến trong thực hiện Phong trào TDĐKXDĐSVH tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2000-2020. Đồng thời, tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 49-CT/TW, các chiến lược, chương trình, đề án thuộc lĩnh vực gia đình giai đoạn 2010-2020 trên địa bàn tỉnh.

Dự hội nghị có Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Đinh Thị Hồng Minh; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Phiên- Trưởng Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh; lãnh đạo Sở VH-TT&DL, các huyện, thành phố, thị xã và đại diện gương điển hình tiên tiến thực hiện phong trào.

Sau 20 năm triển khai thực hiện, Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đã thực sự trở thành phong trào thi đua sâu rộng, có sức lan tỏa mạnh mẽ, tạo sự chuyển biến tích cực góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chung của toàn tỉnh. Năm 2000, toàn tỉnh có 33.1% gia đình đạt danh hiệu văn hóa; đến năm 2019, có 88.65% gia đình đạt danh hiệu văn hóa (tăng 55,55%).

Đối với thôn, tổ dân phố, đến cuối năm 2019 toàn tỉnh có 94,77% thôn, tổ dân phố đạt danh hiệu văn hóa, tăng 86,6% so với năm 2000 (8,1% thôn, tổ đạt danh hiệu văn hóa). Ngoài ra, năm 2019 có 95.41% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa (tăng 79,91% so với năm 2000).

Các gia đình văn hóa tiêu biểu là những hạt nhân trong phong trào xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, hòa thuận, tiến bộ, hạnh phúc. Đồng thời, đây cũng là những nhân tố tích cực và quan trọng trong việc bảo vệ, giữ gìn các giá trị đạo đức, thuần phong mỹ tục, văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc. Qua đó thực hiện thắng lợi các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác gia đình, cụ thể là Chỉ thị số 49-CT/TW của Ban Bí thư về xây dựng gia đình thời kỳ CNH-HĐH đất nước, các chiến lược, chương trình, đề án thuộc lĩnh vực gia đình giai đoạn 2010-2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

 

Các cá nhân, tập thể được khen thưởng tại Hội nghị

 

Bên cạnh những kết quả đạt được, các đại biểu tại hội nghị đã cùng nhau thảo luận để nêu những tồn tại, yếu kém và giải pháp thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” thời gian đến. Hiện vẫn còn có những địa phương, cấp ủy, chính quyền chưa thực sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, công tác gia đình, phòng chống bạo lực gia đình. Trong một góc độ nào đó, Phong trào vẫn còn mang tính hình thức, chưa đi vào chiều sâu và chưa tạo ra sự chuyển biến thực sự trong đời sống văn hóa - tinh thần, kinh tế - xã hội và nhất là trong tư tưởng, đạo đức, lối sống...

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Phiên đề nghị các cấp, các ngành, các địa phương của tỉnh cần tập trung thực hiện tốt một số nội dung để hoàn thành chỉ tiêu phấn đấu đến năm 2025 và những năm tiếp theo. Cụ thể, đẩy mạnh công tác phối hợp, phát huy vai trò, năng lực của từng cơ quan thành viên trong Ban Chỉ đạo Phong trào ở các cấp. 

Chú trọng công tác tuyên truyền, quán triệt, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về vị trí, vai trò của văn hóa, của gia đình trong xây dựng con người Quảng Ngãi và thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội của tỉnh. Đồng thời, cần thực hiện đồng bộ các giải pháp về hành chính, kinh tế, đặc biệt coi trọng giải pháp vận động, giáo dục, thuyết phục nhằm giải quyết những hạn chế của giai đoạn trước, trên cơ sở đề cao trách nhiệm của các ngành, các cấp và sự tự giác của mỗi người dân.

Dịp này, Bộ VHTT&DL tặng bằng khen cho 2 tập thể, 2 cá nhân. UBND tỉnh cũng tặng bằng khen cho 9 hộ gia đình, 13 thôn - tổ dân phố, 7 cơ quan, đơn vị, 11 gương điển hình tiên tiến, người tốt việc tốt, 16 tập thể và 17 cá nhân có thành tích điển hình tiên tiến tiêu biểu xuất sắc trong thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2000-2020.

Xuân Phú

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 362

Tổng số lượt xem: 22327

Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi

Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Tiến Dũng, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Ngãi

Điện thoại: 0255.3822716. Email: svhtt@quangngai.gov.vn

Địa chỉ: 105 Hùng Vương - Thành phố Quảng Ngãi