Truy cập nội dung luôn
SỞ VĂN HÓA THỂ THAO VÀ DU LỊCH

TỈNH QUẢNG NGÃI

Điều chỉnh, bổ sung quy hoạch quảng cáo ngoài trời TP Quảng Ngãi

Điều chỉnh, bổ sung quy hoạch quảng cáo ngoài trời TP Quảng Ngãi

10:02 19/08/2021

Điều chỉnh, bổ sung quy hoạch quảng cáo ngoài trời TP Quảng Ngãi
Minh họa phương tiện quảng cáo huyện Lý Sơn

Minh họa phương tiện quảng cáo huyện Lý Sơn

11:02 17/07/2021

Minh họa phương tiện quảng cáo huyện Lý Sơn 
Minh họa phương tiện quảng cáo huyện Tây Trà (Trà Bồng)

Minh họa phương tiện quảng cáo huyện Tây Trà (Trà Bồng)

11:01 17/07/2021

Minh họa phương tiện quảng cáo huyện Tây Trà (Trà Bồng) 
Minh họa phương tiện quảng cáo huyện Trà Bồng

Minh họa phương tiện quảng cáo huyện Trà Bồng

11:00 17/07/2021

Minh họa phương tiện quảng cáo huyện Trà Bồng 
Minh họa phương tiện quảng cáo huyện Sơn Tây

Minh họa phương tiện quảng cáo huyện Sơn Tây

10:59 17/07/2021

Minh họa phương tiện quảng cáo huyện Sơn Tây 
Minh họa phương tiện quảng cáo huyện Minh Long

Minh họa phương tiện quảng cáo huyện Minh Long

10:58 17/07/2021

Minh họa phương tiện quảng cáo huyện Minh Long 
Minh họa phương tiện quảng cáo huyện Nghĩa Hành

Minh họa phương tiện quảng cáo huyện Nghĩa Hành

10:56 17/07/2021

Minh họa phương tiện quảng cáo huyện Nghĩa Hành 
Minh họa phương tiện quảng cáo huyện Đức Phổ 2

Minh họa phương tiện quảng cáo huyện Đức Phổ 2

10:56 17/07/2021

Minh họa phương tiện quảng cáo huyện Đức Phổ 2
Minh họa phương tiện quảng cáo huyện Đức Phổ 1

Minh họa phương tiện quảng cáo huyện Đức Phổ 1

10:55 17/07/2021

Minh họa phương tiện quảng cáo huyện Đức Phổ 1
Minh họa phương tiện quảng cáo huyện Mộ Đức 2

Minh họa phương tiện quảng cáo huyện Mộ Đức 2

10:54 17/07/2021

Minh họa phương tiện quảng cáo huyện Mộ Đức 2
Minh họa phương tiện quảng cáo huyện Mộ Đức 1

Minh họa phương tiện quảng cáo huyện Mộ Đức 1

10:53 17/07/2021

Minh họa phương tiện quảng cáo huyện Mộ Đức 1
Minh họa phương tiện quảng cáo huyện Sơn Tịnh 3

Minh họa phương tiện quảng cáo huyện Sơn Tịnh 3

10:51 17/07/2021

Minh họa phương tiện quảng cáo huyện Sơn Tịnh 3
Minh họa phương tiện quảng cáo huyện Sơn Tịnh 2

Minh họa phương tiện quảng cáo huyện Sơn Tịnh 2

10:50 17/07/2021

Minh họa phương tiện quảng cáo huyện Sơn Tịnh 2
Minh họa phương tiện quảng cáo huyện Sơn Tịnh 1

Minh họa phương tiện quảng cáo huyện Sơn Tịnh 1

10:48 17/07/2021

Minh họa phương tiện quảng cáo huyện Sơn Tịnh 1
Minh họa phương tiện quảng cáo huyện Bình Sơn 2

Minh họa phương tiện quảng cáo huyện Bình Sơn 2

14:17 16/07/2021

Minh họa phương tiện quảng cáo huyện Bình Sơn 2
Minh họa phương tiện quảng cáo huyện Bình Sơn 1

Minh họa phương tiện quảng cáo huyện Bình Sơn 1

14:16 16/07/2021

Minh họa phương tiện quảng cáo huyện Bình Sơn 1
Minh họa phương tiện quảng cáo Tư Nghĩa

Minh họa phương tiện quảng cáo Tư Nghĩa

14:15 16/07/2021

Minh họa phương tiện quảng cáo Tư Nghĩa
Minh họa phương tiện quảng cáo TP Quảng Ngãi 6

Minh họa phương tiện quảng cáo TP Quảng Ngãi 6

14:12 16/07/2021

Minh họa phương tiện quảng cáo TP Quảng Ngãi 6
Minh họa phương tiện quảng cáo TP Quảng Ngãi 5

Minh họa phương tiện quảng cáo TP Quảng Ngãi 5

14:11 16/07/2021

Minh họa phương tiện quảng cáo TP Quảng Ngãi 5
Minh họa phương tiện quảng cáo TP Quảng Ngãi 4

Minh họa phương tiện quảng cáo TP Quảng Ngãi 4

14:10 16/07/2021

Minh họa phương tiện quảng cáo TP Quảng Ngãi 4
Minh họa phương tiện quảng cáo TP Quảng Ngãi 3b

Minh họa phương tiện quảng cáo TP Quảng Ngãi 3b

14:09 16/07/2021

Minh họa phương tiện quảng cáo TP Quảng Ngãi 3b
Minh họa phương tiện quảng cáo TP Quảng Ngãi 3a

Minh họa phương tiện quảng cáo TP Quảng Ngãi 3a

14:08 16/07/2021

Minh họa phương tiện quảng cáo TP Quảng Ngãi 3a
Minh họa phương tiện quảng cáo TP Quảng Ngãi 2

Minh họa phương tiện quảng cáo TP Quảng Ngãi 2

14:08 16/07/2021

Minh họa phương tiện quảng cáo TP Quảng Ngãi 2
Minh họa phương tiện quảng cáo TP Quảng Ngãi 1

Minh họa phương tiện quảng cáo TP Quảng Ngãi 1

14:04 16/07/2021

Minh họa phương tiện quảng cáo TP Quảng Ngãi 1
Minh họa phương tiện quảng cáo huyện Sơn Hà

Minh họa phương tiện quảng cáo huyện Sơn Hà

12:07 16/07/2021

Minh họa phương tiện quảng cáo huyện Sơn Hà 

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 362

Tổng số lượt xem: 22327

Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi

Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Tiến Dũng, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Ngãi

Điện thoại: 0255.3822716. Email: svhtt@quangngai.gov.vn

Địa chỉ: 105 Hùng Vương - Thành phố Quảng Ngãi