Truy cập nội dung luôn
SỞ VĂN HÓA THỂ THAO VÀ DU LỊCH

TỈNH QUẢNG NGÃI


Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ngãi.

Địa điểm trụ sở: 105 Hùng Vương, thành phố Quảng Ngãi.

Điện thoại: 055.3822716 - Fax: 0255.3827566

Email: svhtt@quangngai.gov.vn


Chung nhan Tin Nhiem Mang

Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi

Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Tiến Dũng, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Ngãi

Điện thoại: 0255.3822716. Email: svhtt@quangngai.gov.vn

Địa chỉ: 105 Hùng Vương - Thành phố Quảng Ngãi