Truy cập nội dung luôn
SỞ VĂN HÓA THỂ THAO VÀ DU LỊCH

TỈNH QUẢNG NGÃI

Đón nhận Bằng xếp hạng di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh Từ đường họ Trần An Hòa- nơi thờ chí sĩ Trần Du

25/04/2022

UBND thị trấn Mộ Đức, huyện Mộ Đức vừa tổ chức Lễ Đón nhận Bằng xếp hạng di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh Từ đường họ Trần An Hòa- nơi thờ chí sĩ Trần Du.

Di tích Từ đường họ Trần An Hòa - nơi thờ chí sĩ Trần Du là nơi lưu danh, tưởng niệm và tôn vinh chí sĩ Trần Du - nhà lãnh đạo cuộc vận động cứu nước cuối cùng của phong trào Cần Vương ở Quảng Ngãi, một sĩ phu gan góc dám dựng lại ngọn cờ yêu nước sau 3 lần khởi nghĩa Văn thân thất bại; một lãnh tụ Văn thân đã có sự đổi mới trong việc giơ cao ngọn cờ khởi nghĩa “Cứu nước – Hộ dân” làm mục tiêu trực tiếp của Cuộc vận động cứu nước. Ông là một lãnh tụ có tầm nhìn chiến lược biết liên kết các phong trào kháng chiến đương thời; sớm nghĩ đến nhiệm vụ xây dựng căn cứ miền núi để kháng chiến lâu dài. Mặc dù cuộc khởi nghĩa thất bại nhưng tên tuổi Trần Du đã ghi sâu vào tâm khảm nhiều thế hệ nhân dân Quảng Ngãi về một nhà yêu nước có ý chí đấu tranh kiên cường, là một trong những chí sĩ cuối cùng của phong trào Cần Vương đã có sự đổi mới trong tư tưởng về mục tiêu giải phóng dân tộc. Những cống hiến của ông với dân, với nước xứng đáng được các thế hệ hôm nay và mai sau tôn vinh.

Từ đường họ Trần An Hòa - nơi thờ chí sĩ Trần Du không chỉ là công trình mang ý nghĩa tâm linh, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, sự tri ân công đức với chí sĩ yêu nước Trần Du mà còn góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, chống giặc ngoại xâm, xây dựng và bảo vệ quê hương cho thế hệ trẻ mà còn là nơi để cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trong tỉnh đến thăm viếng, tưởng niệm và tìm hiểu về cuộc đời và sự nghiệp của chí sĩ yêu nước Trần Du.

                                                                                                                           Quốc Bảo

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 362

Tổng số lượt xem: 22327

Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi

Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Tiến Dũng, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Ngãi

Điện thoại: 0255.3822716. Email: svhtt@quangngai.gov.vn

Địa chỉ: 105 Hùng Vương - Thành phố Quảng Ngãi