Truy cập nội dung luôn
SỞ VĂN HÓA THỂ THAO VÀ DU LỊCH

TỈNH QUẢNG NGÃI

Triển khai nhiệm vụ phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" và công tác gia đình tỉnh Quảng Ngãi năm 2021

04/05/2021

Sáng 29.4, Ban chỉ đạo phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa tỉnh đã tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và công tác gia đình tỉnh Quảng Ngãi năm 2021.

Sau 20 năm phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” được triển khai thực hiện ở Quảng Ngãi đã trở thành phong trào xương sống, cốt lõi ở địa bàn dân cư. Đến năm 2020, toàn tỉnh có 305.281 hộ gia đình được công nhận danh hiệu “Gia đình văn hóa”; 902 thôn, tổ dân phố văn hóa; 1484 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa; 80 xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới;  13 phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị. Công tác gia đình đạt nhiều kết quả khích lệ. Phòng, chống bạo lực gia đình được chú trọng triển khai với nhiều cách làm hay, mô hình thiết thực.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Võ Phiên phát biểu khai mạc Hội nghị

 

 

Năm 2020 cũng là một năm đặc biệt với những diễn biến phức tạp dịch bệnh, thiên tai. Nếp sống văn minh thể hiện tích cực trong việc cưới, tang gia, lễ hội ở Quảng Ngãi trong năm dịch bệnh Covid-19 bùng phát. Phong trào trở thành động lực mạnh mẽ, xây dựng những cá nhân, tập thể, gia đình, thôn, xóm, cơ quan văn minh, đoàn kết. Đất và người Quảng Ngãi ngày càng tốt đẹp hơn, thân thiện hơn.

Trong thời gian đến, Ban Chỉ đạo phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa tập trung xây dưng đời sống văn hóa, môi trường văn hóa đi vào chiều sâu, làm tốt công tác xây dựng đạo đức, lối sống con người Quảng Ngãi trong Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh. Xây dựng đời sống văn hóa đi đôi với công tác xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, xây dựng cơ quan, đơn vị văn hóa vững mạnh.  

Phó chủ tịch UBND tỉnh Võ Phiên và Giám đốc Sở VHTT&DL Nguyễn Minh Trí trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các tập thể vì có thành tích trong triển khai Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2000 – 2020.

 

 

Phát biểu kết luận tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Phiên cho rằng, phong trào ngày càng phát triển cả về số lượng và chất lượng, và dần đi vào chiều sâu. Các nội dung tiêu chí trong phong trào đều gắn với cuộc sống hàng ngày của người dân. Thời gian tới, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền để nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về chủ trương, mục đích, ý nghĩa, yêu cầu, nội dung và giá trị to lớn của phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của phong trào cần được đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng thiết thực, hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm. Đồng thời, xây dựng cơ chế quản lý và sử dụng hiệu quả các thiết chế văn hóa phục vụ nhu cầu hưởng thụ đời sống văn hóa tinh thần cho người dân. Không ngừng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm văn hóa cơ sở. Thường xuyên nhân rộng các mô hình sáng tạo, hiệu quả nhằm tìm ra các giải pháp mới, ứng dụng vào thực tiễn…

Tại hội nghị, 2 tập thể và 1 cá nhân nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vì có thành tích trong triển khai Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trong thời gian qua.

Quỳnh Anh

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 362

Tổng số lượt xem: 22327

Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi

Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Tiến Dũng, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Ngãi

Điện thoại: 0255.3822716. Email: svhtt@quangngai.gov.vn

Địa chỉ: 105 Hùng Vương - Thành phố Quảng Ngãi